MEP: EU should forcefully condemn attacks on political prisoners Iran http://ww…

MEP: EU should forcefully condemn attacks on political prisoners Iran

http://j.mp/1lDaFKa


Timeline Photos
نماینده پارلمان اروپا: ما در کنار مردم ایران ايستاده ايم

روز گذشته ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ماريچه اِسخاکِه (Marietje Schaake)، نماینده هلندی و عضو هیئت پارلمانی اروپا با انتشار بیانیه ای حمله اخیر جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی را محکوم کرد و همچنین از «خانم اشتون، نماينده اول اتحاديه اروپا، درخواست نمود اين حمله و همچنين تجاوزات متعدد و مداوم به حقوق بشر در ايران را محکوم کند.»

____________________________
هفته گذشته يک تهاجم بيسابقه عليه زندانيان سياسی در بازداشتگاه اوين در تهران صورت گرفت. اين واقعه که به "پنج شنبه سياه" معروف شد، به شهادت شاهدان بدترين حمله به اين گروه از زندانيان در ٢٠ سال اخير بوده است. خانم اشتون، نماينده اول اتحاديه اروپا، بايد اين حمله و همچنين تجاوزات متعدد و مداوم به حقوق بشردر ايران را محکوم کند.
درحال حاضر، قرار است ريحانه جباری، به خاطر کشتن مردی که به وی تجاوز کرده و ويرا مورد آزار و شکنجه قرار داده اعدام شود. سيستم قضايی ايران نياز به اصلاح جدی دارد. حقوق اساسی شهرندان ايرانی بايد در نظام قضاييشان ملحوظ گردد.

پسنديده خواهد بود اگر دولت آقای روحانی حمله به زندانيان سياسی بند ٣٠٥ اوين را محکوم کند و برای احترام به حقوق اوليه مردم ايران تلاش نمايد.

در حالی که جامعه بين المللی و همچنين دولت روحانی توجه شان را در وهله اول روی مساله هسته ای متمرکز کرده اند، مردم ايران به طور ساختارمند سرکوب می شوند. آنها، به حق از اروپا انتظار دارند که آنها را فراموش نکند. علی رغم سرکوبها، ايرانی ها با شجاعت عليه تعرض مراجع حکومتی به حقوق انسانی شان سر به اعتراض مدنی می گذاردند. اخيرا، در شهرهای نور و نيشابور، خانواده های مقتولين برخلاف قوانين شرعی-حکومتی از حق قصاص خود گذشتند و عليه دار زدنها برخواستند که باعث شد دو نفر از محکومين به اعدام، که تا چوبه دار رفته بودند، مشمول عفو خانواده قربانيان واقع شوند و از مرگ حتمی نجات يابند.

همينطور، برای پيگيری موثرتر مساله مجازات اعدام، به ابتکار نسرين ستوده، برنده جايزه ساخاروف، و ديگر فعالين حقوق بشر طرح "لگام" برای الغای گام به گام مجازات اعدام در ايران آغاز به کار کرده است.

اين ابتکار، همراه با ابتکارها و اقدامات مشابه ايرانيان داخل کشور، که ضمنا از حمايت وسيع ايرانيان ساکن اروپا نيز برخوردار است، نياز به توجه و حمايت و پشتيبانی ما دارد. لازمست که ما، اتحاديه اروپا، غير از توجه به امور داخلی و صرفا تمرکز روی انتخابات پارلمانی ٢٢ مه اروپا، همچنان صدای اعتراضمان را عليه پايمال کردن حقوق زندانيان سياسی و شهروندان عادی در ايران به سمع مراجع مسئول برسانيم.

ماريچه اِسخاکِه
نماينده هلندی (D66) پارلمان اروپا و عضو هيئت پارلمانی روابط اروپا – ايران

عریان کردن زندانیان در بند ۲۴۰ … | ابوغریب ایران؛ اسمی که در ملاقات امروز اوین زیاد شنیده می‌شد

مگر رسوایی ابوغریب چه بود؟ عریان کردن اسیران؟ و مگر در راهروهای بدون نور بند ۲۴۰ چنین نشد؟ سی زندانی مجروح و مضروب را به ردیف رو به دیوار کردند و در همان شامگاه پنجشنبه از زندانیان خواستند عریان شده و به روی زانو بنشینند در حالی که دستبند به دست و چشم بند به دیده دارند.

منبع: کلمه
http://goo.gl/YDrD5W

علی‌ رغم قول از طرف دفتر روحانی: امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳مزدوران به تجمع خانواده های زندانیان سیاسی حمله کردند

خانواده ها به تجمع خود ادامه دادند و سرانجام تحت فشار خانواده ها، یک نفر از طرف دفتر روحانی به میان خانواده ها رفته و از حاضرین خواستند چند نفر برای مذاکره به داخل کاخ روحانی بروند. ٥ نفر از اعضای خانواده ها به نمایندگی از طرف حاضرین برای گفتگو در مورد عزیزانشان به داخل کاخ روحانی رفتند تا وارد مذاکره شوند. در آنجا به نماینده ها قول دادند که کسی را دستگیر نکنند اما علیرغم این ساعت سه و نیم بعدازظهر در حالی که خانواده ها در حال پایان دادن به تجمع خود بودند، مورد حمله قرار گرفتند و چند نفر از آنها دستگیر شدند. از تعداد و اسامی دستگیرشدگان هنوز اطلاعی به ما نرسیده است.

منبع: روزنه
http://goo.gl/1cpfGa

سوالي كه مطرح ميشود اينست كه سکوت آقای روحانی که طبق قانون اساسی‌ موظف است از حقوق شهروندان دفاع نماید چه مفهومی‌ دارد؟

توجه به نکات زیر ضروری است :

– سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت بنفش تحميلى نيست، گزينه روحانى است

– حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است و چنین حمله سازمان یافته‌ای بدون شک در عالی‌ترین نهاد‌های امنیتی مورد توافق قرار گرفته است. حسن روحانی، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ایران (۱۳۵۷) و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور ایران تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.


Timeline Photos
عریان کردن زندانیان در بند ۲۴۰ … | ابوغریب ایران؛ اسمی که در ملاقات امروز اوین زیاد شنیده می‌شد

مگر رسوایی ابوغریب چه بود؟ عریان کردن اسیران؟ و مگر در راهروهای بدون نور بند ۲۴۰ چنین نشد؟ سی زندانی مجروح و مضروب را به ردیف رو به دیوار کردند و در همان شامگاه پنجشنبه از زندانیان خواستند عریان شده و به روی زانو بنشینند در حالی که دستبند به دست و چشم بند به دیده دارند.

منبع: کلمه
http://goo.gl/YDrD5W

علی‌ رغم قول از طرف دفتر روحانی: امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳مزدوران به تجمع خانواده های زندانیان سیاسی حمله کردند

خانواده ها به تجمع خود ادامه دادند و سرانجام تحت فشار خانواده ها، یک نفر از طرف دفتر روحانی به میان خانواده ها رفته و از حاضرین خواستند چند نفر برای مذاکره به داخل کاخ روحانی بروند. ٥ نفر از اعضای خانواده ها به نمایندگی از طرف حاضرین برای گفتگو در مورد عزیزانشان به داخل کاخ روحانی رفتند تا وارد مذاکره شوند. در آنجا به نماینده ها قول دادند که کسی را دستگیر نکنند اما علیرغم این ساعت سه و نیم بعدازظهر در حالی که خانواده ها در حال پایان دادن به تجمع خود بودند، مورد حمله قرار گرفتند و چند نفر از آنها دستگیر شدند. از تعداد و اسامی دستگیرشدگان هنوز اطلاعی به ما نرسیده است.

منبع: روزنه
http://goo.gl/1cpfGa

توجه به نکات زیر ضروری است :

– سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت بنفش تحميلى نيست، گزينه روحانى است

– حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است و چنین حمله سازمان یافته‌ای بدون شک در عالی‌ترین نهاد‌های امنیتی مورد توافق قرار گرفته است. حسن روحانی، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ایران (۱۳۵۷) و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور ایران تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.


Timeline Photos
من اگر برخیزم/ تو اگر برخیزی/ همه برمی خیزند

امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین به همراه جمعی از هموطنامان در مقابل دفتر ریاست جمهوری به نشانه اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند و این در حالی است که ۱۲ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین نیز در اعتصاب غذا بسر میبرند و حال مناسب است که برای همبستگی با شعار آزادی زندانیان سیاسی به خانواده ها بپیوندیم و حمایت خود را از این عزیزان به هر شکل ممکن نشان دهیم.

هنگامی که اول سراغ کرد ها آمدند
سکوت کردیم چون کرد نبودیم،
بعد سراغ ترکمن های گنبد آمدند،
سکوت کردیم چون ترکمن نبودیم،
بعد سراغ بلوچ ها آمدند،
سکوت کردیم چون بلوچ نبودیم،
بعد سراغ عرب ها آمدند،
سکوت کردیم چون عرب نبودیم،
بعد سراغ آذری ها آمدند،
سکوت کردیم چون آذری نبودیم،
بعد سراغ اقلیت های مذهبی و قومی آمدند،
سکوت کردیم چون جز اقلیت های مذهبی و قومی نبودیم،
بعد سراغ هموطنان عضو حزب و گروه های سیاسی آمدند،
سکوت کردیم چون عضو حزب و گروه های سیاسی نبودیم،
و حال سراغ زندانیان مظلوم سیاسی آمدند،

اما اینبار سکوت نمیکنیم زیرا ما همگی ایرانی هستیم و اگر سکوت کنیم دیگر کسی نخواهد بود تا به اعتراض برآید و اگر سکوت کنیم روزی سراغ خودمان خواهند آمد و همگام با درخواست فعالان صنفی و حقوق بشری همانند آقای منصور اسانلو که خود از زندانیان سابق اوین هستند در جهت حمایت از خانواده زندانیان سیاسی گام بر میداریم.

بیاد بیاوریم که آزادی بانو نسرین ستوده که برای مطالبه حقوق مدنی و شهروندی دست به نافرمانی مدنی و اعتصاب غذای چند باره و طولانی مدت در زندان نمود و همیاری و همراهی ایرانیان داخل و خارج از کشور با ایشان در پیگیری فعال مطالبات و پایین نیاوردن سطح مطالبات به حق خویش که منجر به عقب نشینی اقتدارگرایان شد نشان عینی آن است که حق گرفتنی است و هرچقدر که مردم در پیگیری مطالبات مدنی و شهروندی فعال تر و متحد تر باشند اقتدارگرایان مجبور به عقب نشینی بیشتری میشوند و این همان آلترناتیوی است که اقتدارگرایان از آن وحشت دارند و آن همانا قدرت اتحاد مردمی در پیگیری فعال مطالبات خویش است. پاینده باد ایران و سربلند باد ایرانی.

محمد رستگار
سه شنبه ۲ اردیبهشت


Timeline Photos
بیهوشی مادر اکبر امینی بعد از ملاقات فرزند مصدومش در زندان اوین

مادر اکبر امینی، زندانی سیاسی، بعد از ملاقات کابینی روز دوشنبه (۱ اردیبهشت-۲۱ اپریل) با فرزندش، دچار شوک شد و غش کرد.

به گفته‌ی پدر آقای امینی، این زندانی سیاسی حامی جنبش سبز، در جریان حمله روز پنج‌شنبه‌ی گذشته به زندانیان بند ۳۵۰، سر و گردنش دچار شکستگی شده به طوری‌که با گردنی آتل بسته شده به سالن ملاقات آمد و همین موضوع باعث بیهوش شدن مادرش و انتقال او با آمبولانس به اورژانس شد.

پدر اکبر امینی اضافه کرده که گوش راست فرزندش نمی‌شنیده و هم‌چنین سرش با وجود شکستگی، «حتی بخیه هم نشده بود».

رضا یکی‌ از کاربران فیسبوک مينويسد: تا حال دوستان حامی جناب روحانی، همچون ۸ سال آقای خاتمی ، برای توجیه میفرمودند که قوه ء قضاییه به دولت ربطی ندارد. حالا دیگه نقش دولت و وزیر جنایتکار و دروغگوی این دولت قابل کتمان نیست.

روز گذشته وزير دادگستري دولت بنفش در گفتگو با رسانه ها گفته: درگیری شدید نبود، بلکه یک مختصری کوفتگی و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان رخ داد.

سوالي كه مطرح ميشود اينست كه سکوت آقای روحانی که طبق قانون اساسی‌ موظف است از حقوق شهروندان دفاع نماید چه مفهومی‌ دارد؟

اسامی زندانیان آسیب دیده در پی حمله‌ی وحشیانه به بند ۳۵۰ زندان اوین:

۱- امید بهروزی (از دراویش گنابادی) – پارگی عروق دست – انتقال به بیمارستان طالقانی
۲- اسماعیل برزگری (دندانپزشک) – شکستگی قفسه سینه – انتقال به بیمارستان طالقانی
۳- اکبر امینی ارمکی (فعال جنبش سبز) – شکستگی سر
۴- سروش ثابت (دانشجوی چپ) – شکستگی سر
۵- غلامرضا خسروی (متهم به ارتباط با مجاهدین) – خونریزی
۶- کامیار ثابت صنعتی (فعال مدنی) – حمله قلبی
۷- اسدالله هادی (متهم به ارتباط با مجاهدین) – حمله قلبی و خونریزی
۸- رضا اکبری منفرد (متهم به ارتباط با مجاهدین) – خونریزی
۹- ابولقاسم فولادوند (متهم به ارتباط با مجاهدین) – خونریزی
۱۰- یاشار دارالشفاء (فعال چپ) – تورم و کبودی
۱۱- علیرضا رجایی (فعال ملی‌مذهبی) – تورم و کبودی دست
۱۲- عماد بهاور (عضو نهضت آزادی/ستاد ۸۸) – تورم و کبودی دست
۱۳- حسین رونقی ملکی (وبلاگ‌نویس) – جراحت دست و سر
۱۴- قربان بهزادیان نژاد (رئیس ستاد انتخابات میرحسین) – جراحت دست
۱۵- سیمکو خلقتی – جراحت و خونریزی
۱۶- بهنام ابراهیم زاده (فعال کارگری) – خونریزی
۱۷- فرشید فتحی (نوکشیش مسیحی) – در رفتگی انگشت پا
زندانیان منتقل شده به انفرادی:
—————————-
۱- عبدالفتاح سلطانی (حقوق‌دان)
۲- محمدامین هادوی (عضو سابق اتاق بازرگانی/فعال مدنی)
۳- محمد صدیق کبودوند (فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار کُرد)
۴- محمد داوری (عضو حزب اعتماد ملی/سردبیر سحام‌نیوز)
۵- هوتن دولتی (عضو جبهه‌ی ملی)
۶- مهدی خدایی (فعال دانشجویی/فعال حقوق بشر)
۷- بهزاد عرب گل (جانباز جنگ/متهم عاشورای ۸۸)
۸- مصطفی ریسمان باف (فعال دانشجویی/معترض نتیجه‌ی انتخابات)
۹- مصطفی عبدی (از دراویش گنابادی)
۱۰- علامرضا خسروی (جوشکار/متهم به ارتباط با مجاهدین)
۱۱- ابوالقاسم فولادوند (راننده‌ی تاکسی/متهم به ارتباط با مجاهدین)
۱۲- رضا اکبری منفرد (از خانواده‌ی قربانیان اعدام ۶۷)
۱۳- امیر دوربین قاضیانی (متهم به ارتباط با مجاهدین)
۱۴- اسدالله هادی (فعال کارگری)
۱۵- اسدالله اسدی (پزشک)
۱۶- مجید اسدی (فعال دانشجویی)
۱۷- بهنام ابراهیم زاده (فعال کارگری)
۱۸- سعید متین پور (روزنامه‌نگار/فعال حقوق بشر)
۱۹- سهیل بابادی (اتهام: توهین به امامان شیعه)
۲۰- سروش ثابت (فعال دانشجویی چپ)
۲۱- داور حسینی وجدان (فعال دانشجویی)
۲۲- سعید حایری (فعال چپ/عضو کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر)
۲۳- یاشار دارالشفاء (فعال دانشجویی چپ)
۲۴- مهرداد آهن خواه
۲۵- سهیل عربی
۲۶- علی عسگری
۲۷- سمکو خلقتی
۲۸- رضا همیاری
۲۹- محمد شجاعی

توجه به نکات زیر ضروری است :

– سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت بنفش تحميلى نيست، گزينه روحانى است

– حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است و چنین حمله سازمان یافته‌ای بدون شک در عالی‌ترین نهاد‌های امنیتی مورد توافق قرار گرفته است. حسن روحانی، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ایران (۱۳۵۷) و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور ایران تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.


‫میم مثل مادر‬
‫میم مثل مادر ندا آقا سلطان میم مثل مادر ستار بهشتی میم مثل مادر سعید زینالی میم مثل مادر فرشته علیزاده میم مثل مادر امیر جوادی‌فر میم مثل مادر ترانه موسوی میم مثل مادر سهراب اعرابی میم مثل مادر شبنم سهرابی میم مثل مادر کیانوش آسا میم مثل مادر فاطمه سمسارپور میم مثل مادر صانع ژاله میم مثل مادر مبینا احترامی میم مثل مادر محمد مختاری میم مثل مادر تینا سودی میم مثل مادر محمد کامرانی میم مثل مادر مریم مهرآذین میم مثل مادر محسن روح‌الامینی میم مثل مادر فاطمه براتی میم مثل مادر رامین آقازاده میم مثل مادر مریم مهرآذین میم مثل مادر امیرارشد تاجمیر میم مثل مادر شلیر خضری میم مثل مادر مصطفی کریم بیگی میم مثل مادر پریسا کلی میم مثل مادر میلاد یزدان‌پناه میم مثل مادر ایمان نمازی میم مثل مادر فهیمه سلحشور میم مثل مادر رامین رمضانی میم مثل مادر فاطمه رجب پور میم مثل مادر احمد نجاتی کارگر میم مثل مادر محمد حسین برزگر میم مثل مادر فاطمه باقری نژادیان فرد میم مثل مادر فرزاد کمانگر میم مثل مادر کسری شرفی و … میم مثل مادر همه جوانهای ایرانی که فرزندانشان برای دفاع از حقوق مدنی و شهروندی خود و اعتراض به دیکتاتوری خامنه ای به خیابان ها آمده بودند و خونشان به ناحق ریخته شد و بسیاری از این جوانان شجاع و میهن دوست با بدن های گلوله خورده زیر خروارها خاک آرامیده اند و فرصت نکردند که قبل از رفتن با مادران خود خداحافظی کنند و بگویند که چقدر اونها رو دوست دارند و هنوز هم دلتنگ صدای دلنشین لالای های مادران مهربانشان هستند و اما مادرانشان هنوز چشم به راه جگر گوشه هایشان هستند و غمی بس سنگین و تازه دارند و اینان همان عزیزانی هستند که خامنه ای به آنها میگوید:”چرا عذرخواهی نمی‌کنند “!!! میم مثل مادرانی که عزیزانشان در مدرسه مذهبی رفاه و دادگاه های ناعادلانه انقلاب اسلامی توسط خلخالی ها اعدام شدند، میم مثل مادرانی که جگرگوشه هایشان در اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت توسط لاجوردی ها اعدام شدند،میم مثل مادرانی که فرزندانشان گوشت دم توپ جنگ طلبان اسلامی شدند که پس از فتح خرمشهر و اعلام آمادگی عراق برای پذیرش صلح واعزام هیتی از کشورهای غیر متعهد برای برقرای صلح همراه با خمینی فریاد ''جنگ جنگ تا پیروزی'' و''راه قدس از کربلا میگذرد'' سر دادند (از جمله خاتمی، روحانی و رفسنجانی) جنگی که خمینی هشت سال ادامه اش داد و بسیاری از فرزندان رشید ایران و نه آقازاده های آخوندها کشته شدند,میم مثل مادرانی که پاره تنشان در سال ۶۷ همراه با پنج هزار زندانی سیاسی به دست مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری دولت امید! و اعتدال! در «هیئت مرگ» اعدام شدند همان اعدام هایی که ابراهیم نبوی اصلاح طلب دیروزی و بنفش امروزی راجع به آن جنایت میگفت ''کسی یادش نیست، شما اصلا یاد کسی نیار آن سالها را، ولش کن. تمام شد''!!! فردا در ایران روز مادر است. چه زیبا است در این روز به دیدار مادران زحمتکش و مهربان برویم و اگر در کشور دیگری هستند با آنها تماس بگیریم و بگوییم که چقدر آنها را از صمیم قلب دوست داریم و چه زیباست که به سرای سالمندان رفته و روز مادر را به مادرانی که مدت هاست چشم به راه نگاهی مهربان هستند با تقدیم یک شاخه گل تبریک بگوییم. در برابر مادران و دختران و زنان ایرانی که مادران آینده هستند زانو میزنم و با احترام اعلام میدارم مادران گرانقدر و عزیز ایران زمین از صمیم قلب شما را دوست داریم و عطر وجود شماست که باعث برکت زندگی ما شده است و از ایزدمنان بهترین آرزوها را برای شما خواستارم. محمد رستگار یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳‬


‫میم مثل مادر‬
‫میم مثل مادر ندا آقا سلطان میم مثل مادر ستار بهشتی میم مثل مادر سعید زینالی میم مثل مادر فرشته علیزاده میم مثل مادر امیر جوادی‌فر میم مثل مادر ترانه موسوی میم مثل مادر سهراب اعرابی میم مثل مادر شبنم سهرابی میم مثل مادر کیانوش آسا میم مثل مادر فاطمه سمسارپور میم مثل مادر صانع ژاله میم مثل مادر مبینا احترامی میم مثل مادر محمد مختاری میم مثل مادر تینا سودی میم مثل مادر محمد کامرانی میم مثل مادر مریم مهرآذین میم مثل مادر محسن روح‌الامینی میم مثل مادر فاطمه براتی میم مثل مادر رامین آقازاده میم مثل مادر مریم مهرآذین میم مثل مادر امیرارشد تاجمیر میم مثل مادر شلیر خضری میم مثل مادر مصطفی کریم بیگی میم مثل مادر پریسا کلی میم مثل مادر میلاد یزدان‌پناه میم مثل مادر ایمان نمازی میم مثل مادر فهیمه سلحشور میم مثل مادر رامین رمضانی میم مثل مادر فاطمه رجب پور میم مثل مادر احمد نجاتی کارگر میم مثل مادر محمد حسین برزگر میم مثل مادر فاطمه باقری نژادیان فرد میم مثل مادر فرزاد کمانگر میم مثل مادر کسری شرفی و … میم مثل مادر همه جوانهای ایرانی که فرزندانشان برای دفاع از حقوق مدنی و شهروندی خود و اعتراض به دیکتاتوری خامنه ای به خیابان ها آمده بودند و خونشان به ناحق ریخته شد و بسیاری از این جوانان شجاع و میهن دوست با بدن های گلوله خورده زیر خروارها خاک آرامیده اند و فرصت نکردند که قبل از رفتن با مادران خود خداحافظی کنند و بگویند که چقدر اونها رو دوست دارند و هنوز هم دلتنگ صدای دلنشین لالای های مادران مهربانشان هستند و اما مادرانشان هنوز چشم به راه جگر گوشه هایشان هستند و غمی بس سنگین و تازه دارند و اینان همان عزیزانی هستند که خامنه ای به آنها میگوید:”چرا عذرخواهی نمی‌کنند “!!! میم مثل مادرانی که عزیزانشان در مدرسه مذهبی رفاه و دادگاه های ناعادلانه انقلاب اسلامی توسط خلخالی ها اعدام شدند، میم مثل مادرانی که جگرگوشه هایشان در اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت توسط لاجوردی ها اعدام شدند،میم مثل مادرانی که فرزندانشان گوشت دم توپ جنگ طلبان اسلامی شدند که پس از فتح خرمشهر و اعلام آمادگی عراق برای پذیرش صلح واعزام هیتی از کشورهای غیر متعهد برای برقرای صلح همراه با خمینی فریاد ''جنگ جنگ تا پیروزی'' و''راه قدس از کربلا میگذرد'' سر دادند (از جمله خاتمی، روحانی و رفسنجانی) جنگی که خمینی هشت سال ادامه اش داد و بسیاری از فرزندان رشید ایران و نه آقازاده های آخوندها کشته شدند,میم مثل مادرانی که پاره تنشان در سال ۶۷ همراه با پنج هزار زندانی سیاسی به دست مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری دولت امید! و اعتدال! در «هیئت مرگ» اعدام شدند همان اعدام هایی که ابراهیم نبوی اصلاح طلب دیروزی و بنفش امروزی راجع به آن جنایت میگفت ''کسی یادش نیست، شما اصلا یاد کسی نیار آن سالها را، ولش کن. تمام شد''!!! فردا در ایران روز مادر است. چه زیبا است در این روز به دیدار مادران زحمتکش و مهربان برویم و اگر در کشور دیگری هستند با آنها تماس بگیریم و بگوییم که چقدر آنها را از صمیم قلب دوست داریم و چه زیباست که به سرای سالمندان رفته و روز مادر را به مادرانی که مدت هاست چشم به راه نگاهی مهربان هستند با تقدیم یک شاخه گل تبریک بگوییم. در برابر مادران و دختران و زنان ایرانی که مادران آینده هستند زانو میزنم و با احترام اعلام میدارم مادران گرانقدر و عزیز ایران زمین از صمیم قلب شما را دوست داریم و عطر وجود شماست که باعث برکت زندگی ما شده است و از ایزدمنان بهترین آرزوها را برای شما خواستارم. محمد رستگار یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳‬

اگر بتوانند هر چه را انکار کنند، هرگز نمی توانند ”مادران” را انکار کنند. چون ان…

‫ اگر بتوانند هر چه را انکار کنند، هرگز نمی توانند ”مادران” را انکار کنند. چون انکار مادران، انکار انسانیت است. ومن، یک مادر داغدیده و داغدارم. مادری که جلوی چشمش پسر جوانش را بردند و او را زدند و کشتند و همه مسئولان خونش را انکار کردند! … "‬


Timeline Photos
سکوت در برابر اعمال خلاف قانون به منزله تأیید آن است!

شیرین عبادی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در واکنش به بسته شدن پرونده قتل عمد ستار بهشتی ( جوانی که به شدت از سوی پلیس فتا در داخل بند۳۵۰ زندان اوین شکنجه شد) ، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت که "سکوت روحانی در برابر چنین اعمال خلاف قانون به منزله تأیید آن است" .

این گفتگو در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲ ( 04 دسامبر 2013 ) انجام شد و اکنون پس از گذشت ۴ ماه ، ۱۴ روز سکوت رئیس دولت هنوز ادامه دارد …

پس از انتشاز خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است».

در تاریخ یازده فرورودین یکهزار سیصد و نود و سه زمانی‌ که هنوز ۴ سرباز ایرانی‌ در اسارت بودند، زنی‌ از شهرستان رباط کریم سکوت نکرد و خطاب به گروگانگیران نوشت:

" ثروتمندان و زور مداران، اگر بتوانند هر چه را انکار کنند، هرگز نمی توانند
”مادران” را انکار کنند. چون انکار مادران، انکار انسانیت است. ومن، یک مادر داغدیده و داغدارم. مادری که جلوی چشمش پسر جوانش را بردند و او را زدند و کشتند و همه مسئولان خونش را انکار کردند! … "

۴ روز پس از انتشار این نامه که توسط گوهر عشقی‌ مادر ستار بهشتی‌ نوشته شده بود، ۴ سرباز ایرانی‌ آزاد شدند …

حال در اقدامی مشابه به گفته همسر عبدالفتاح سلطانی "برگی دیگر از دفتر تاریخ خونین شد "

کجا؟ در همان بند۳۵۰ زندان اوین!
توسط چه کسی‌؟ همان حکومت اسلامی ایران!

روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ دهها زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم بی‌ سابقه قرار گرفتند و ۷۴ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در شهادت نامه ای خطاب به دادستان تهران که به امضای اکثر قریب به اتفاق زندانیان حاضر در بند ۳۵۰ رسیده، به شرح آنچه روز پنج شنبه در این بند گذشت و رفتار بی سابقه ی ماموران امنیتی پرداختند.

باز هم استبداد جهت فرار از واقعیت از ابزار انکار استفاده می‌کند: رييس سازمان زندان های نظام "مقدس" اسلامی ميگويد "هیچ‌گونه ضرب و شتمی در زندان اوین نداشتیم و بنا نداریم که به ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ‌پراکنی علیه نظام می‌کنند پاسخگو باشیم"!

گروهی از زندانیان بند ۳۵۰ در واکنش به یورش پنج شنبه گذشته ماموران به این زندان، و ممانعت از اعزام مجروحین به بیمارستان و بی‌خبری از زندانیان منتقل شده به انفرادی، اعلام اعتصاب غذا کردند.

خانوم‌ها و آقایان! همانطور که گفته شد سکوت به منزله تأیید اعمال خلاف قانون است. اما شکستن سکوت نیز بدون خطر نیست همانطور که وقتی‌ نسرین ستوده در اعتصاب غذا بود و ستار سکوت نکرد … اما انتخاب با شماست اگر همه با هم همصدا سکوت را بشکنیم، حکومت سرکوبگر را به عقب نشینی وادار خواهيم كرد …، اما در صورتی‌ پیشروی آنها، به شکلی‌ دیگر نوبت خود ما خواهد شد!

از آنجا که صدای خانم شیرین عبادی در جامعه بین‌الملل انعکاس گسترده تری خواهد داشت، و در خارج از ایران خطر کمتری ایشان را تهدید می‌کند، تقاضا می‌کنیم در مقابل سرکوب زندانیان واکنش نشان دهند تا بتوانیم صدای زندانیان را بهتر انعکاس دهیم.

با احترام

سهیل پرهیزی
۳۰ فروردین ۱۳۹۳


Timeline Photos
سیدمحمد خاتمی بدون اشاره به یورش وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین (پنجشنبه سیاه اوین): اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی را از دست دهیم وضعیت خیلی سیاهی خواهیم داشت و باید بدانیم که ما نمی توانیم این انقلاب با آن عظمتش را فراموش بکنیم، زیرا مبدأ هویت تاریخی ماست.

طی دو روز گذشته اخبار متعددی از جزییات حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین و ضرب و شتم و آسیب دیدگی بی سابقهٔ زندانیان سیاسی در این بند منتشر شد.

حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدخاتمی» رییس بنیاد باران گفت: ما دلبسته به این انقلاب و اسلام هستیم و با همه وجود از جمهوریت نظام دفاع می کنیم؛ ما انقلابی هستیم و مهم نیست دیگران ما را چه می نامند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دفتر سیدمحمدخاتمی، وی در نخستین جلسه بنیاد باران در سال ۹۳ که با حضور اعضای این بنیاد برگزار شد، به تبیین دیدگاه های خود در زمینه انقلاب اسلامی و تهدیدات بیرونی و درونی آن پرداخت:

– خاتمی با یادآوری همه پرسی اصل نظام در فروردین ماه ۱۳۵۸ اظهار داشت: در این همه پرسی که با حضور آزاد مردم صورت گرفت، اکثریت مردم گفتند جمهوری اسلامی می خواهند.

– اهتمام به نظرات امام (ره) بخصوص آنچه در سال های آخر عمرشان گفتند برای ما اصلاح طلبان بسیار مهم است و باید در مورد اسلامی که در انقلاب بود و مد نظر امام خمینی (س) بود و روح انقلاب ما بود کار کنیم

– اهتمام به نظرات امام (ره) بخصوص آنچه در سال های آخر عمرشان گفتند برای ما اصلاح طلبان بسیار مهم است و باید در مورد اسلامی که در انقلاب بود و مد نظر امام خمینی (س) بود و روح انقلاب ما بود کار کنیم؛ از جمله این که حکومت در همه ارکان و اجزای آن مسوول و پاسخگو در برابر نهادهای مردم بنیاد است که می تواند جلوی خودکامگی و انحراف را بگیرد.

– خاتمی جمهوری اسلامی را راه مناسبی برای تداوم عزت و بسط عظمت ملت ایران دانست و گفت: کسانی که از این انقلاب آسیب دیدند و قدرت هایی که احساس کردند این انقلاب به منافع نامشروع آنها آسیب زده است، در این ۳۵ سال تبلیغات وسیع و بی‌امانی را برای زشت جلوه دادن انقلاب و بد تفسیر کردن آن داشته اند.

– ما دلبسته به این انقلاب و اسلام هستیم و با همه وجود از جمهوریت نظام دفاع می کنیم؛ ما انقلابی هستیم و مهم نیست دیگران ما را چه می نامند.

– خاتمی افزود: بخاطر پاره ای از کاستی ها و نقص ها و رویکردهای غلطی که ما دست اندرکاران امور داشتیم و نیز بخاطر رواج بعضی قرائت هایی که ناسازگار با اصل انقلاب و نظام است، سبب شده برخی افراد بخصوص فرهیختگان جامعه و بالاخص نسل جوان نوعی تردید و خدای نکرده حتی رویکردانی از انقلاب عظیم ملت ایران و از جمهوری اسلامی پیدا و گسترش پیدا کند.

– رییس دولت اصلاحات با طرح این سوال که آیا اصلاً این انقلاب، یک انقلاب اسلامی بود؟ یا این که مسلمانان و بعضی ها فرصت طلبی کردند وانقلاب عظیم ایران را که اسلامی هم نبود اسلامی معرفی کردند و در واقع مصادره کردند؟ گفت: این پرسش پرسش مهمی است که در ذهن بخشی از نسل های بعد از انقلاب پدید آمده باشد.

خاتمی تاکید کرد: نباید تردید کنیم که تحول عظیمی که در ایران رخ داد، یک انقلاب واقعی بود و آنچه رخ داد نه کودتا بود و نه یک جنبش کور.

قبل از اینها کسانی که پدر خوانده های جریان های تروریستی ظاهرگرای خشونت گرا هستند، می گفتند ما کجا در اسلام جمهوری داریم؟ جمهوری بدعت است! امام فرمودند که بدعت نیست واز همان وقت هم با امام بد شدند.

خاتمی یادآور شد: اینها حرف تازه ای نیست که امروز ما می شنویم اما چون جرات نمی کنند بگویند امام اشتباه می کرد می گویند امام اصلا جمهوریت را قبول نداشت! نخیر؛ جمهوریت جدی بود، خیلی خیلی جدی بود؛ بدعت نبود.

وی جمهوریت را در نگاه امام یک اصل دانست و اظهار داشت: ما به عنوان کسانی که دلبسته به این انقلاب و اسلام هستیم با همه وجود از جمهوریت نظام دفاع می کنیم؛ با همه لوازمی که جمهوریت دارد. ما انقلابی هستیم؛ مهم نیست دیگران ما را چه می نامند. انقلابی که ما می گوییم ومی فهمیم منجر به نظام جمهوری اسلامی شد و امروز هم باید از آن دفاع کنیم.

خاتمی با بیان این که دو تهدید جدی برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وجود دارد، افزود: یکی از این تهدیدها دشمنان و قدرت های بزرگی هستند که به هر روشی متوسل می شوند که به این انقلاب ضربه بزنند.

– همین قانون اساسی که ممکن است برخی ایرادهایی هم به آن بگیرند اشکالی هم ندارد و قابل ترمیم است اما سازوکار خودش را دارد؛ ظرفیت های زیادی دارد.

– اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی را از دست دهیم وضعیت خیلی سیاهی خواهیم داشت و باید بدانیم که ما نمی توانیم این انقلاب با آن عظمتش را فراموش بکنیم، زیرا مبدأ هویت تاریخی ماست.

گزارش کامل در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی
http://j.mp/1i197f2


Timeline Photos
اسامی مجروحان یورش وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین که توسط عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات دولت "تدبیر و امید" و بیش از یکصدنفر از سربازان گارد سازمان زندانها صورت گرفت

پیش از آن‌ ذکر چند نکته ضروری است:

– پیشنهاد‌های شما در انتهای این مطلب درج خواهد شد

– در تصویر: دیدار شبانهٔ حسن روحانی با دانشجویان دختر در جریان سفر اخیر وی به استان سیستان و بلوچستان! آن‌گونه که تصاویر نشان می‌دهند، دانشجویان از پشت "میله‌های داربست" موفق شدند برای دقایقی با "رییس جمهوری اسلامی" گفتگو کنند. لطفا از توهین به دانشجویان و مردمی که در یکی‌ از محروم‌ترین استان‌ها با روحانی دیدار کردند پرهیز کنید، حتی آن‌ دسته از کاربران فیسبوک که به اینترنت پر سرعت و بدون فیلتر دسترسی‌ دارند، هنوز در جریان حمله وحشیانه به زندانیان قرار نگرفتند و یا اطلاعات تکمیلی درست را دریافت ننمودند.

– سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت بنفش تحميلى نيست، گزينه روحانى است

– حسن روحانی رئيس دولت روحانى است و مسوول اجراى قانون اساسى و دفاع از حقوق شهروندان – او در تبلیغات انتخاباتی گفته بود : "من با بسیاری از سیاستمداران بزرگ دنیا درس حقوق خوانده ام. این درس به من آموخت چگونه از حقوق مردم دفاع کنم"

– حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است و چنین حمله سازمان یافته‌ای بدون شک در عالی‌ترین نهاد‌های امنیتی مورد توافق قرار گرفته است. حسن روحانی، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ایران (۱۳۵۷) و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور ایران تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.

اسامی زندانیان مجروح:

امید بهروزی – پارگی عروق دست – انتقال به بیمارستان طالقانی

اسماعیل برزگری – شکستگی قفسه سینه. انتقال به بیمارستان طالقانی

اکبر امینی ارمکی- شکستگی سر

سروش ثابت – شکستگی سر

غلامرضا خسروی – خونریزی

کامیار ثابت صنعتی- حمله قلبی

اسدالله هادی- حمله قلبی و خونریزی

رضا اکبری منفرد – خونریزی

ابولقاسم فولادوند – خونریزی

یاشار دارالشفاء- تورم و کبودی

علیرضا رجایی – تورم و کبودی دست

عماد بهاور- تورم و کبودی دست

حسین رونقی ملکی – جراحت دست و سر

فرشید فتحی- در رفتگی انگشت پا

قربان بهزادیان نژاد- جراحت دست

سیمکو خلقتی- جراحت و خونریزی

بهنام ابراهیم زاده- خونریزی

پیشنهاد مهشید راستی‌ در مورد حمله به زندانیان سیاسی : زمان آن خدا بیامرز ـ خمینی را می گویم ـ یه دسته که ما بهشان فالانژ می گفتیم تو خیابون ها راه می رفتند و وقت و بی وقت هم ما را می نواختند ـ اینقد خوش می گذشت که نگو ، دوران طلایی امام راحل همین بود دیگه که عزیزان در حصر اینقدر در حسرتش آه می کشیدند ـ و می گفتند کسی که رای نداده حق نظر نداره . الان هم البته همین قانون بر قراره ، با این تفاوت که عزیزان فالانژ جایشان را با فعالان تمامی حقوق ها عوض کردند و من همچنان رای نمیدهم و نظراتم هم با چشم غره دوستان روبرو می شود ، یا اصولن نمی شود .
اما من همچنان یک پیشنهاد دارم ، به جای این که عکس پروفایلتان را سیاه کنید و آه بکشید و پس فردا عکسها را به جای خودش برگردانید و گفته ی ظریفانه ی آقای ظریف را تکرار کنید که :
Ha Ha Ha , thats life !
یک نامه مستقیم برای این جماعت پف … بی همه چیز ـ رهبر و رئیس جمهور و دار و دسته را میگویم ـ بنویسید و به امضا برسانید و آنها را مسئول جان زندانیان سیاسی که نداریم معرفی کنید و از آنها پاسخ بخواهید . این نامه را به زبانهای دیگر ـ مثلن انگلیسی که رئیس جمهور و آقای ظریف هم می دانند چون شاید آنها زبان فارسی یادشان رفته ـ ترجمه و به امنستی و دیگر مطبوعات و مقامات بین المللی هم ارسال کنید.
آخه واقعا کار دیگری بجز ناله ی شبگیر و سیاه کردن عکس پروفایل از دستمان بر نمی آید؟ یعنی واقعن فقط احمدی نژاد را میتوانستیم مسئول جان زندانی بدانیم ؟ این مردک بوق است؟
یا این که دارد مذاکره می کند که دلار دو قران و ده شی پایین بیاید و فکر می کنید امنیت جانی زندانی مسئله ای نیست که در این مراحل حساب بخواهید به خاطرش مزاحمشان بشوید ؟

Shocking details about the beating of political prisoners; names of those transf…

Shocking details about the beating of political prisoners; names of those transferred to solitary confinement

By lalehsr
Kaleme – During the violent encounter that took place in Evin Ward 350 on Thursday, 30 prisoners were transferred to solitary confinement.

According to Kaleme, 30 political prisoners who protested the violent conduct of officials and their use of batons were transferred to solitary cells in Ward 240 per orders of Intelligence and prison security officials.

During this transfer, over 100 baton wielding prison guards created a tunnel in the hall leading to the exit of Ward 350. As the political prisoners were dragged out on the ground, their clothes were ripped off and the guards beat them with their batons, especially on their heads and faces.According to this report, the guards forced the prisoners against the wall or on the ground, blindfolded and handcuffed them, and violently transferred them to solitary cells in Ward 240. Many of the transferred prisoners were bleeding and had broken bones as they were aggressively hauled into the vans.

Some bandages were provided when the wounded prisoners arrived in solitary units but they were not taken to the infirmary.

Following are the names of the prisoners of conscience and political prisoners who were transferred to solitary cells:

Abdolfattah Soltani

Mohammad Amin Hadavi

Mahammad Sadegh Kaboudvand

Mohammad Davari

Hootan Dolati

Mehdi Khodayi

Behzad Arabgol

Mostafa Reysamiyanbaf

Mostafa Abdi

Gholamreza Khosravi

Abolghasem Foladvand

Mehrdad Ahankhah

Soheil Arabi

Reza Akbari Monfared

Amir Doorbin Ghaziyayi

Asadollah Hadi

AsadollahAsadi

Majid Asadi

BehnamEbrahimzadeh

Saeed Matinpour

Soheil Babayi

Soroush Sabet

Ali Askari

Davar Hosseinivojdan

Saeed Haeri

Samkou Khalghati

Reza Hamyari

Mohammad Shojai

Amir Rezazadeh


Timeline Photos
حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین/ ضرب و شتم بی‌سابقه دهها زندانی سیاسی

انتقال دست کم چهار زندانی به بیمارستان و ۳۲ زندانی دیگر به انفرادی

پنجشنبه, ۲۸ فروردین, ۱۳۹۳

بر اثر تهاجم امروز صبح به بند ۳۵۰ اوین که توسط عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یکصدنفر از سربازان گارد سازمان زندانها صورت گرفت زندانیان بند ۳۵۰ با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که بیش از سی تن از آنان مجروح و مضروب شدند و دستکم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند….

بند ۳۵۰ اوین امروز شاهد بی‌سابقه‌ترین برخورد و خشونت علیه زندانیان سیاسی‌ای بود طی قریب به دو دهه گذشته بود، خشونتی که با خونریزی توام شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، بر اثر تهاجم امروز صبح به بند ۳۵۰ اوین که توسط عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یکصدنفر از سربازان گارد سازمان زندانها صورت گرفت زندانیان بند ۳۵۰ با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که بیش از سی تن از آنان مجروح و مضروب شدند و دستکم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند.

تهاجم امروز در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه خشن بازرسی به وقوع پیوست و بیش از پنج ساعت به طول انجامید. ماموران از کلیه عملیات خود فیلم و عکس تهیه کرده اند.

شدت برخورد و خونریزی در بند ۳۵۰ به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آنها خونین شد. همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد.

پارگی رگ دست امید بهروزی، شکستگی دنده اسماعیل برزگری، شکستگی سر اکبر امینی، یک مورد حمله قلبی منجر به اعزام به سی سی یو، چندین مورد شکستگی و جراحت انگشتان دست و پا، جراحت و خونریزی صورت و آثار کبودی ناشی از باتوم بر روی بدن تعداد زیادی از زندانیان وجود دارد، از جمله آثار تهاجم پنجشنبه در بند ۳۵۰ است.

براساس این گزارش، زندانیانی که به انفرادی منتقل شده اند پس از انتقال از تونل سربازان باتوم به دست و ضرب و شتم شدید با دستبند و چشم بند به انفرادی ۲۴۰ و یا مکان دیگری منتقل شده اند؛ از وصعیت سلامتی این افراد اطلاعی در دست نیست.

بخشی از ضرب و جرح زندانیان که تنها رفتار اعتراضیشان سرودخوانی بود، در هواخوری بند و بخش دیگری نیز در اتاقها و سالن‌ها صورت گرفت. سربازان و لباس شخصی‌ها عمدتا سر زندانیان را از بالای پله‌ها هدف باتوم قرار داده اند. سرهنگ امانیان مسول کل حفاظت زندانهای تهران و قبادی مسول حفاظت زندان اوین از نزدیک شاهد و آمر این رویداد یوده اند.

عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، سعید متین پور، بهنام ابراهیم زاده، بهزاد عرب گل، هوتن دولتی در میان ۳۲ انتقال یافته به انفرادی هستند.

کلمه در تلاش است که جزییات بیشتری از این واقعه دردناک و برخورد سبعانه را پس از بررسی و تایید، منتشر سازد.

از همه انسان‌های دلسوز و شرافتمند نیز، در هر جایگاه و با هر مقام و مسئولیتی، انتظار می رود در برابر ریختن خون زندانیان بی‌دفاع سکوت نکنند و در پاسخ به ندای وجدان خود، از هر اقدامی برای توقف خشونت‌ها علیه اسرای حاکمیت دریغ نورزند.

منبع: کلمه
عکس از آرشیو

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,152 other followers