پارلمان اروپا اعلام کرد عکسهای نسرین ستوده و جعفر پناهی را روز ۱۳ آذر بر سر در ا…

‫پارلمان اروپا اعلام کرد عکسهای نسرین ستوده و جعفر پناهی را روز ۱۳ آذر بر سر در اصلی‌ پارلمان اروپا در شهر بروکسل نصب خواهد کرد.


Timeline Photos
پارلمان اروپا اعلام کرد عکسهای نسرین ستوده و جعفر پناهی را روز ۱۳ آذر بر سر در اصلی‌ پارلمان اروپا در شهر بروکسل نصب خواهد کرد.

مصاحبه انور میر ستاری با رادیو فردا برای آویزان شدن عکس نسرین ستوده و جعفر پناهی جلوی پارلمان اروپا در بروکسل

http://soundcloud.com/madaran-dortmund/photos-of-sotoudeh-and-panahi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: