رضا خندان در غروب یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱ از بیست و ششمین روز اعتصاب غذای همسرش نسری…

‫رضا خندان در غروب یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱ از بیست و ششمین روز اعتصاب غذای همسرش نسرین ستوده می‌نویسد …


Timeline Photos
رضا خندان در غروب یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱ از بیست و ششمین روز اعتصاب غذای همسرش نسرین ستوده می‌نویسد:

از دادستاني تماس گرفتند و گفتند بچه‌ها نامه‌ي ملاقات حضوري دارند. ظرف يك ساعت بايد خودم را به دادستاني كه در بازار تهران است ميرساندم، مهراوه را از مدرسه و نيما را كه سرما خورده است از خانه بر ميداشتم

و سر ساعت در سالن ملاقات حاضر مي‌شديم.

سالن ملاقات كه هميشه با نامه‌ي دادستاني ملاقات حضوري ميدهد اعلام كرد كه ملاقات شما از درب اصلي زندان و محلي كه زندانيان رفت و آمد مي‌كنند بايد صورت بگيرد.

با اين حال درب اصلي نامه‌ي دادستاني را از ما گرفت و درست سه ساعت و نيم ما را مقابل زندان منتظر گذاشت. سرفه‌هاي آسم نيما كه سرما خورده است در هواي آلوده‌ي آنجا شروع شد.

بخش اداري زندان تعطيل شد و يك ساعت پس از تعطيلي زندان دست از پا درازتر برگشتيم. ۳ ساعت و نيم چشم بچه‌ها به در زندان بود و با هردفعه باز و بسته شدن منتظر بودند كه آنها را براي ملاقات صدا ميكنند. اما هيچوقت اين اتفاق نيفتاد.

اين هم ملاقات حضوري دادستاني بود براي بچه‌هايي كه مادرشان در اعتصاب غذا است و ۴ ماه است كه از ملاقات حضوري بچه‌هايش محروم است.

همه‌‌ي آنها دست به دست هم دادند تا امروز حسابي حال بچه‌ها و ما را بگيرند. مطمئنا بازيهاي بدتري هم الان با نسرين در داخل سلول مي‌كنند و اگر موفق شوند كشور ما آباد اقتصاد ما پررونق، فقر، اعتياد و بيكاري ريشه‌كن و در مقابل كشورهاي ديگر سربلند خواهيم شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: