دستگیری برادربهمن قبادی فیلمساز در سنندج

‫دستگیری برادربهمن قبادی فیلمساز در سنندج‬


Timeline Photos
دستگیری برادربهمن قبادی فیلمساز در سنندج

۱۳۹۱,۰۸,۲۹

بهمن قبادی کارگردان ایرانی که هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «او بیگناه است. او برادرم است. کاری نکرده جز اینکه در برخی از فیلم هایم به من کمک کرده است. مثل فیلم زمانی برای مستی اسب ها و لاک پشت ها هم پرواز می‌کنند و فیلم نیمه ماه مدیرتولید فیلم ها بود. خواستم با این مصاحبه اعلام کنم که نگران برادرم هستم. خانواده نگران است و نمی توانیم از کسی خبر بگیریم که ببینیم در چه شرایطی است.»

بهمن قبادی با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی برادرش به کمپین گفت: «چند سال پیش در یکی از جاده های ناامن کردستان تصادف کرد و تمام پایش پلاتین است و این باعث شده بود که نتواند راه برود وبه خاطر همین نقرس پیدا کرد. به خاطر راه نرفتن دچار تنگی نفس و ناراحتی قلبی شد. به خاطر این سه بیماری نگران بیماری او هستیم. و مانده ام در سرزمینی که می گویند قانون است چطور نمی توانند در نزدیک به دو هفته به خانواده او اطلاع بدهند که کجاست؟ که جرمش چیست و کجاست؟ اگر مجرم است و باید تاوان جرمش را بدهد باید ثابت شود و دادگاهی شود. مشکل این است که چرا اعلام نمی کند.»

http://persian.iranhumanrights.org/1391/08/behrouz_ghobadi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: