رضا خندان از وضعیت نگران کننده نسرین ستوده چنین گزارش میدهد: پس از چند هفته ممن…

‫رضا خندان از وضعیت نگران کننده نسرین ستوده چنین گزارش میدهد:

پس از چند هفته ممنوعيت ملاقات ديروز توانستيم با نسرين ملاقات كابيني داشته باشيم. ۲۴ ساعت پس از اينكه از انفرادي ۲۰۹ به بند عمومي منتقل شده بود.
حسابي لاغر شده و وزن‌اش به ۴۳ كيلو رسيده است. پيغام دوستان و بزرگواران را تا آنجا كه مي‌شد به او رسانديم. فكر مي‌كردم بشود با اين چيزها او را براي شكستن اعتصاب غذا متقاعد كرد. او گفت اگر من اعتصاب غذا نمي‌كردم اينها براي خانواده‌ي من نقشه‌ها داشتند. پرونده‌سازي براي يك بچه‌ي ۱۲ ساله آن هم به خاطر مادرش را هيچ جور نمي‌تواند هضم كند. او كه يك عمر براي حقوق كودكان تلاش كرده است ميگويد:
"من نمي‌توانم اينجا بنشينم و دست رو دست بگذارم تا اينها هركاري دلشان مي‌خواهد با بچه‌ي من و خانواده‌ام بكنند."
خلاصه بابت اين پرونده‌ها حسابي شاكي است.
پرسيدم تا كي اعتصاب‌ات را ادامه خواهي داد؟ گفت كه:
"اعتصابم نامحدوده … ميدوني نامحدود يعني چي؟"
گفتم: "نه … نميدونم"‬


Timeline Photos
رضا خندان از وضعیت نگران کننده نسرین ستوده چنین گزارش میدهد:

پس از چند هفته ممنوعيت ملاقات ديروز توانستيم با نسرين ملاقات كابيني داشته باشيم. ۲۴ ساعت پس از اينكه از انفرادي ۲۰۹ به بند عمومي منتقل شده بود.
حسابي لاغر شده و وزن‌اش به ۴۳ كيلو رسيده است. پيغام دوستان و بزرگواران را تا آنجا كه مي‌شد به او رسانديم. فكر مي‌كردم بشود با اين چيزها او را براي شكستن اعتصاب غذا متقاعد كرد. او گفت اگر من اعتصاب غذا نمي‌كردم اينها براي خانواده‌ي من نقشه‌ها داشتند. پرونده‌سازي براي يك بچه‌ي ۱۲ ساله آن هم به خاطر مادرش را هيچ جور نمي‌تواند هضم كند. او كه يك عمر براي حقوق كودكان تلاش كرده است ميگويد:
"من نمي‌توانم اينجا بنشينم و دست رو دست بگذارم تا اينها هركاري دلشان مي‌خواهد با بچه‌ي من و خانواده‌ام بكنند."
خلاصه بابت اين پرونده‌ها حسابي شاكي است.
پرسيدم تا كي اعتصاب‌ات را ادامه خواهي داد؟ گفت كه:
"اعتصابم نامحدوده … ميدوني نامحدود يعني چي؟"
گفتم: "نه … نميدونم"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: