رضا خندان از شرایط فوق بحرانی نسرین می‌گوید: اکنون وضع جسمی‌اش به حدی رسیده است…

‫رضا خندان از شرایط فوق بحرانی نسرین می‌گوید:
اکنون وضع جسمی‌اش به حدی رسیده است که بعید میدانم تا ملاقات بعدی بتواند سرپا باشد. سر گیجه, اختلال بینایی, عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین علائم هشدار دهنده ی وخامت حال اوست, در کنار لاغری مفرط.

با بعضی از همبندی‌هایش که صحبت کردم, خیلی نگرانش بودند و میگفتند دو روز است که بدنش مایعات را هم قبول نمی کند.‬


Timeline Photos
رضا خندان از شرایط فوق بحرانی نسرین می‌گوید:

نسرین همچنان در اعتصاب غذاست. او نه امکانات رفاهی برای خودش می خواهد و نه خواسته‌ای غیر قانونی و غیر ممکن دارد.
او نمی خواهد کودک‌اش که حتی اجازه نداده اند حتی یک بار به مدت ۳۰ ثانیه در طول ۱۹ ماه گذشته امکان تماس تلفنی با او را داشته باشد, تحت تعقیب قضایی و پرونده سازی و … قرار گیرد, آن هم به خاطر مادرش که یک زندانی سیاسی است و بدیهی است که بی‌گناه است.

اکنون وضع جسمی‌اش به حدی رسیده است که بعید میدانم تا ملاقات بعدی بتواند سرپا باشد. سر گیجه, اختلال بینایی, عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین علائم هشدار دهنده ی وخامت حال اوست, در کنار لاغری مفرط.

فشار برای شکستن اعتصاب غذا را به هیچ وجه تحمل نمی کند. می گوید همین که این همه در مقابل یک خواسته ی بدیهی مبنی بر رفع ممنوع الخروجی مهراوه مقاومت می شود مفهوم‌اش این است که اینها برای او برنامه ریزی مفصلی کرده بودند. و اگر من اعتصاب غذا نکرده بودم قصد داشتند اقدامات بعدی را شروع کنند.
با بعضی از همبندی‌هایش که صحبت کردم, خیلی نگرانش بودند و میگفتند دو روز است که بدنش مایعات را هم قبول نمی کند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: