“وکیل ستوده” مجبورشده است تا یکبار دیگر خاطره تراژیک بابی ساندز ایرلندی را دربرا…

‫"وکیل ستوده" مجبورشده است تا یکبار دیگر خاطره تراژیک بابی ساندز ایرلندی را دربرابردیدگان دنیا بازآفرینی کند. زنده بادآزادی، زنده باد زندگی


Timeline Photos
"وکیل ستوده" مجبورشده است تا یکبار دیگر خاطره تراژیک بابی ساندز ایرلندی را دربرابردیدگان دنیا بازآفرینی کند. زنده بادآزادی، زنده باد زندگی

عباس مرادی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: