نامه اصغر فرهادی به نسرین ستوده بانو نسرين ستوده بزرگوار، اين روزگار بيش از هر…

‫نامه اصغر فرهادی به نسرین ستوده

بانو نسرين ستوده بزرگوار، اين روزگار بيش از هر چيز محتاج آموزگارانى چون شماست. شمع وجودتان را از اين تاريكى دريغ مداريد. من نيز همچون بسيارى از هموطنان دل نگران سلامت شما هستم و از اين طريق با ستايش پايدارى تان، تقاضاى پايان دادن به اعتصابتان را دارم.

با آرزوى رهايى همه غمخواران در بند.

اصغر فرهادى


Timeline Photos
درخواست برنده اسکار برای پایان اعتصاب غذا

نامه اصغر فرهادی به نسرین ستوده

سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۱

اصغر فرهادی کارگردان افتخارآفرین ایرانی و برنده جایزه اسکار در نامه‌ای به نسرین ستوده ضمن ستایش استقامت و استواری وی درخواست کرد تا به اعتصاب غذایش پایان دهد.

به گزارش ندای سبز آزادی متن این نامه به شرح زیر است:

بانو نسرين ستوده بزرگوار، اين روزگار بيش از هر چيز محتاج آموزگارانى چون شماست. شمع وجودتان را از اين تاريكى دريغ مداريد. من نيز همچون بسيارى از هموطنان دل نگران سلامت شما هستم و از اين طريق با ستايش پايدارى تان، تقاضاى پايان دادن به اعتصابتان را دارم.

با آرزوى رهايى همه غمخواران در بند.

اصغر فرهادى

http://irangreenvoice.com/article/2012/dec/04/30777

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: