پیام کوتاه جعفر پناهی: تبريك به نسرين ستوده كه توانست با پايدارى و مقاومت به خ…

‫پیام کوتاه جعفر پناهی:

تبريك به نسرين ستوده
كه توانست با پايدارى و مقاومت به خواسته بر حق اش جامعه عمل بپوشاند


Timeline Photos
پیام کوتاه جعفر پناهی:

تبريك به نسرين ستوده
كه توانست با پايدارى و مقاومت به خواسته بر حق اش جامعه عمل بپوشاند .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: