نسرین ستوده فورا باید آزاد شود. هنوز خطر رفع نشده … با امکانات و غذای زندان ز…

‫نسرین ستوده فورا باید آزاد شود. هنوز خطر رفع نشده …

با امکانات و غذای زندان زندانیان سالم ما دچار بیماری‌های گوناگون می شوند. حالا نسرین ستوده این زن شجاع چگونه می خواهد عوارض منفی اعتصاب غذا را جبران کند؟ در زندان اوین؟ همان جایی که در پانزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با بی‌ رحمی به سلول انفرادی منتقل شد؟‬


Timeline Photos
نسرین ستوده فورا باید آزاد شود. هنوز خطر رفع نشده …

یادتان هست که نسرین وزن کم کرده بود؟ یادتان هست که رضا خندان از ناراحتی چشمان نسرین گفته بود؟ می دانید اعتصاب غذا یعنی چه؟ می دانید ۴۹ روز لب به غذا نزدن چه تاثیرات مخربی بر سلامتی دارد؟ آیا شده است تنها دو روز غذا نخورده باشید؟ در پایان روز دوم حالتان چگونه است؟ سردرد و سر گیجه دارید؟ با امکانات و غذای زندان زندانیان سالم ما دچار بیماری‌های گوناگون می شوند. حالا نسرین ستوده این زن شجاع چگونه می خواهد عوارض منفی اعتصاب غذا را جبران کند؟ در زندان اوین؟ همان جایی که در پانزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با بی‌ رحمی به سلول انفرادی منتقل شد؟

بیاییم تلاش کنیم و برجمهوری اسلامی فشار بیاوریم که نسرین را آزاد کند. درست است که جان نرسین اکنون با خطر نزدیک مواجه نیست ولی سلامت وی در خطر است. او ضعیف شده است و مقدار زیادی از وزن بدنش را از دست داده است. تا آزادی نسرین ستوده از پای نخواهیم نشست. سلامتی نسرین ستوده برعهده جمهوری اسلامی است. آزادی، حق همه زندانیان سیاسی است.

ما طرفداران نسرین با شنیدن خبر شکسته شدن اعتصاب غذا اشک شوق بر دیده‌هایمان جاری شد .. اشکهایمان را پاک میکنیم و شادیمان را در دل نگاه میداریم.. اما بیاد داشته باشیم اینهمه فریاد از جانب طرفداران اینهمه جلب توجه از جانب سازمانها و مراجع بین المللی و داخلی اینهمه اخطارها از جانب مسئولین دولتهای خارجی و همه وهمه چه تآثیری روی این حکومت ضد مردمی گذاشته است ……. فقط وفقط رفع ممنوع الخروجی فرزند ۱۲ ساله نسرین ( اگر انکار نکنند . چون این نظام سابقه تآیید و تکذیب همزمان و چند گونه گوئی همزمان زیاد دارد ) اما هدف اصلی همه ما آزادی نسرین و دیگر زندانیانی که او برایشان دل میسوزاند بوده وهست . بنا بر این فکر تآمل یا توقف یا استراحت را به ذهن خود راه نخواهیم داد …

نباید اجازه دهیم مراجع بین المللی فکر کنند مسئولیتهایشان به پایان رسیده است .. بایستی با شور وهیجان گذشته بدون وقفه بر طبل مبارزه بکوبیم … تا آزادی نسرین و دیگر زندانیان نه تنها فریاد خواهیم زد نه تنها متفرق نخواهیم شد بلکه به تعداد طرفداران و مبارزین خواهیم افزود..

کمپین بین‌المللی حمایت از نسرین ستوده

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: