امروز مراسم اهداي جايزه‌ي ساخاروف برگزار مي‌شود. جعفر پناهي و نسرين به عنوان برن…

‫امروز مراسم اهداي جايزه‌ي ساخاروف برگزار مي‌شود. جعفر پناهي و نسرين به عنوان برندگان امسال اين جايزه نميتوانند در اين مراسم شركت كنند. در واقع احكامي كه براي آنان صادر شده است مانع خروج آنها از كشورشان شده است.
يك قاضي براي دو نفر مدافع آزادي بيان، ۱۱۲ سال محكوميت قطعي داده است.
جعفر پناهي و نسرين ستوده در مجموع ۱۱۲ سال محكوميت دارند.
۸۶ سال از اين حكم به آقاي پناهي و ۲۶ سال از آن به نسرين تعلق دارد.
از حبس گرفته تا ممنوع‌الخروجي و انواع و اقسام محروميت‌هاي حرفه‌اي و اجتماعي.

رضا خندان
۱۲/۱۲/۱۲‬


Timeline Photos
امروز مراسم اهداي جايزه‌ي ساخاروف برگزار مي‌شود. جعفر پناهي و نسرين به عنوان برندگان امسال اين جايزه نميتوانند در اين مراسم شركت كنند. در واقع احكامي كه براي آنان صادر شده است مانع خروج آنها از كشورشان شده است.
يك قاضي براي دو نفر مدافع آزادي بيان، ۱۱۲ سال محكوميت قطعي داده است.
جعفر پناهي و نسرين ستوده در مجموع ۱۱۲ سال محكوميت دارند.
۸۶ سال از اين حكم به آقاي پناهي و ۲۶ سال از آن به نسرين تعلق دارد.
از حبس گرفته تا ممنوع‌الخروجي و انواع و اقسام محروميت‌هاي حرفه‌اي و اجتماعي.

رضا خندان
۱۲/۱۲/۱۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: