فردا یعنی 12 .12.12 روزی تکرار نشدنی در تقویم بشریت روزی که هر هزاره یک بار آن ر…

‫فردا یعنی 12 .12.12 روزی تکرار نشدنی در تقویم بشریت روزی که هر هزاره یک بار آن را تجربه خواهد کرد برای اهدای جایزه نسرین ستوده و جعفر پناهی عازم پارلمان اروپا در استراسبورگ هستیم به این امید که نسرین ستوده و جعفر پناهی به همراه همه ی زندانیان سیاسی آزاد شوند ….

زنده باد صلح و آزادی ‬


Timeline Photos
بعد از سه چهار ساعت رانندگی به استراسبورگ رسیدم. آمدم تا صحنه ی اهدای جایزه به نسرین ستوده زنی که به سمبل مقاومت ایران تبدیل شد را برای شما تصویر کنم و آمدم تا صحنه ی اهدای جایزه به جعفر پناهی هنرمندی که اجازه نداد سینما زندانی شود و خانه را سینما کرد، ثبت کنم!
به همراه دوستان دیگر ناهید و ثریا و فاطی و فرح به استراسبورگ رسیدیم و به جمع دیگر هم میهنان از کشورها و شهرهای دیگر اروپایی پیوستیم…یکی از دوستان نامه ی نسرین ستوده را از زندان خواند همه با غرور در سکوتی مطلق به آن گوش دادند نامه ای سراسر از مقاومت سراسر از عشق به خانواده و سراسر از عشق به مردم و عشق به عدالت….
فردا یعنی 12 .12.12 روزی تکرار نشدنی در تقویم بشریت روزی که هر هزاره یک بار آن را تجربه خواهد کرد برای اهدای جایزه نسرین ستوده و جعفر پناهی عازم پارلمان اروپا در استراسبورگ هستیم به این امید که نسرین ستوده و جعفر پناهی به همراه همه ی زندانیان سیاسی آزاد شوند….
زنده باد صلح و آزادی

اختر قاسمی ـ استراسبورگ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: