امروز در هر گوشه ی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه فقط تصویر نسرین ستوده…

‫امروز در هر گوشه ی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه فقط تصویر نسرین ستوده و جعفر پناهی را می دیدی که گویی هر دو با چشمان سوال برانگیزشان از هر رهگذری می پرسند آیا دفاع از انسانیت جرم است؟ آیا هنرمند بودن جرم است؟


Timeline Photos
امروز در هر گوشه ی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه فقط تصویر نسرین ستوده و جعفر پناهی را می دیدی که گویی هر دو با چشمان سوال برانگیزشان از هر رهگذری می پرسند آیا دفاع از انسانیت جرم است؟ آیا هنرمند بودن جرم است؟

اختر قاسمی – بروکسل

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: