جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا ،جایزه ساخاروف، امروز در مقراین پارلمان در استراسب…

‫جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا ،جایزه ساخاروف، امروز در مقراین پارلمان در استراسبورگ فرانسه به دو برنده ایرانی آن داده شد. البته بدون حضور برندگان آن …
گزارشی از کوروش صحتی، صدای آمریکا‬


‫جایزه ساخاروف برای نسرین ستوده و جعفر پناهی‬
‫جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا ،جایزه ساخاروف، امروز در مقراین پارلمان در استراسبورگ فرانسه به دو برنده ایرانی آن داده شد. البته بدون حضور برندگان آن. برندگان…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: