وقتي كه نسرين بازداشت شد، پدرش در بدترين شرايط ممكن در آي سي يو بود. به بازجوي‌ا…

‫وقتي كه نسرين بازداشت شد، پدرش در بدترين شرايط ممكن در آي سي يو بود. به بازجوي‌اش گفتم اجازه بدهيد بيايد و در آخرين لحظات پدرش را ببيند اما هيچوقت اجازه ندادند.
پدر فوت كرد باز اجازه ندادند در مراسم تشييع شركت كند.
پدر رفت و حسرت خداحافظي تا آخر عمر با او ماند و ننگ ابدي با اينان كه پديده‌ي شگفت انگيزي هستند در ناديده گرفتن ابتدايي‌ترين مسائل انساني.
اكنون بيش از يك سال است كه هر چقدر نامه به دادستان مي‌نويسيم كه اجازه بدهيد بيايد و مادرش را ببينيد. حال كه مادر ممنوع الملاقات هم هست حداقل بتواند براي لحظه‌اي او را ببيند. انگار نه انگار …
ديشب مادر نسرين در شرايط بدي به بيمارستان منتقل شد و هم اكنون در آي‌سي‌يو بستري شده است.

رضا خندان
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۱


Timeline Photos
وقتي كه نسرين بازداشت شد، پدرش در بدترين شرايط ممكن در آي سي يو بود. به بازجوي‌اش گفتم اجازه بدهيد بيايد و در آخرين لحظات پدرش را ببيند اما هيچوقت اجازه ندادند.
پدر فوت كرد باز اجازه ندادند در مراسم تشييع شركت كند.
پدر رفت و حسرت خداحافظي تا آخر عمر با او ماند و ننگ ابدي با اينان كه پديده‌ي شگفت انگيزي هستند در ناديده گرفتن ابتدايي‌ترين مسائل انساني.
اكنون بيش از يك سال است كه هر چقدر نامه به دادستان مي‌نويسيم كه اجازه بدهيد بيايد و مادرش را ببينيد. حال كه مادر ممنوع الملاقات هم هست حداقل بتواند براي لحظه‌اي او را ببيند. انگار نه انگار …
ديشب مادر نسرين در شرايط بدي به بيمارستان منتقل شد و هم اكنون در آي‌سي‌يو بستري شده است.

رضا خندان
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۱

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: