هم‌زمان با رای سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران…

‫هم‌زمان با رای سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا با انتشار پیام تصویری می‌گوید :

امروز پيامي براي نسرين دارم: من شجاعت و عزم تو را در برابر رفتارهاي هولناكي كه متحمل شدي تحسين ميكنم. تو آزادي خودت، زندگي خانواده ات، و سلامتت را قرباني كردي تا به ديگران كمك كني. به تو به خاطر دريافت جايزه آزادي انديشه ساخارف از پارلمان اروپا تبريك ميگويم. جايزه اي كه استحقاق دريافتش را داشتي.
اما به رغم دستاوردها و آنچه براي ايران انجام داده اي، مقامات ايراني به آزار و ايذاء تو و امثال تو ادامه مي دهند. آن ها اميدوارند صداهايي كه خواهان رعايت حقوق اوليه و اساسي بشر در ايران هستند را خاموش كنند.
ضروري است كه پس از اين اعتصاب غذاي طولاني، مقامات ايراني به سرعت تمام خدمات پزشكي لازم را براي تو فراهم كنند. اطمينان داشته باش كه ما همچنان حكومت ايران را به خاطر بدرفتاري با تو مسؤل مي دانيم و تو را فراموش نخواهيم كرد ..


Timeline Photos
هم‌زمان با رای سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا با انتشار این پیام تصویری ضمن اشاره به مواردی خاص نظیر مرگ ستار بهشتی در زندان، دریافت جایزه ساخاروف را به نسرین ستوده تبریک می‌گوید و از مقامات ایران می‌خواهد که وی را فوراً آزاد کنند.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در این پیام ویدیویی می‌گوید :

امروز پيامي براي نسرين دارم: من شجاعت و عزم تو را در برابر رفتارهاي هولناكي كه متحمل شدي تحسين ميكنم. تو آزادي خودت، زندگي خانواده ات، و سلامتت را قرباني كردي تا به ديگران كمك كني. به تو به خاطر دريافت جايزه آزادي انديشه ساخارف از پارلمان اروپا تبريك ميگويم. جايزه اي كه استحقاق دريافتش را داشتي.
اما به رغم دستاوردها و آنچه براي ايران انجام داده اي، مقامات ايراني به آزار و ايذاء تو و امثال تو ادامه مي دهند. آن ها اميدوارند صداهايي كه خواهان رعايت حقوق اوليه و اساسي بشر در ايران هستند را خاموش كنند.
ضروري است كه پس از اين اعتصاب غذاي طولاني، مقامات ايراني به سرعت تمام خدمات پزشكي لازم را براي تو فراهم كنند. اطمينان داشته باش كه ما همچنان حكومت ايران را به خاطر بدرفتاري با تو مسؤل مي دانيم و تو را فراموش نخواهيم كرد ..

http://www.youtube.com/watch?v=OHQkieCYSZg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: