کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، بازیگران فیلم “پرده” در برلیناله صندلی جعفر پناهی…

‫کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، بازیگران فیلم "پرده" در برلیناله

صندلی جعفر پناهی در جشنوار ه فیلم برلیناله خالی ماند. امشب تمام برنامه های فرهنگی تلویزیون های آلمانی زبان به این فیلم، وضع پناهی و سخنان هنرمندان خارجی در همبستگی با وی، پرداختند.
بازیگران آلمانی با نامه ای اعتراضی همبستگی خود را با وی اعلام داشتند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، یاسمین طباطبایی و اوا ماتس به همراه نمایندگان آکادمی فیلم آلمان، از جمله آلفرد هوُلیگهاوس، مدیر اجرایی آکادمی، در مقابل سفارت ایران تظاهرات کردند. از آنجا که سفارت از دریافت نامه اعتراضی خودداری کرد، انها نامه را در صندوق پستی انداخته و در حرکتی نمادین آن را بر درختان اطراف نصب کردند.

عکس: آسوشیتد پرس
عسگر آهنین – آلمان‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: