فیلم جدید جعفر پناهی با عنوان “پردۀ بسته” که در واقع ساختۀ مشترک او با کامبوزیا…

‫فیلم جدید جعفر پناهی با عنوان "پردۀ بسته" که در واقع ساختۀ مشترک او با کامبوزیا پرتوی است امروز رسماً در جشنوارۀ فیلم برلین معرفی شد. جعفر پناهی که از سوی دادگاه انقلاب تهران به ممنوعیت ساختن فیلم محکوم شده با کار جدیدش ممنوعیت دادگاه انقلاب را به چالش کشیده است.

صحنه های ساختۀ مشترک جعفر پناهی در خانه ای با پرده های بسته در کنار دریا فیلمبرداری شده اند. دولت آلمان رسماً از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که اجازه بدهد جعفر پناهی برای معرفی فیلمش در جشنواره برلن به خارج سفر کند. کامبوزیا پرتوی گفته است که هیچ نمی داند واکنش حکومت به فیلم جدید جعفر پناهی چه خواهد بود و چه اتفاقی در آینده روی خواهد داد.

او تصریح کرده است که اگر جعفر پناهی اجازه ندارد با ساختن فیلم در مورد دیگران و زندگی آنان صحبت کند، در عوض می تواند در مورد زندگی خود از خلال تصویر سخن بگوید. جعفر پناهی در سال ۲۰۱۱ فیلم مستندی با عنوان "این یک فیلم نیست" در مورد وضعیت و زندگی خود بعد از رأی دادگاه انقلاب ساخت.

دادگاه انقلاب ایران جعفر پناهی سینماگر ایرانی را به اتهام اینکه قصد داشته فیلمی دربارۀ ناآرامی های دهمین انتخابات ریاست جمهوری بسازد به شش سال زندان و بیست سال محرومیت از ساختن فیلم محکوم کرده است.

Manoto1
Hotbird
Frequency: 11317
Vertical
Symbole Rate: 27500
——————-
Eutelsat W3A
Frequency: 10721
Horizontal
Symbole Rate: 22000
——————-
Arabsat (Badr4)
Transponder: 21
Frequency: 12111
Symbol Rate: 27500
Polarisation: Horizontal

http://www.youtube.com/watch?v=nmLSHNxeBes


‫جعفر پناهی در پس 'پردۀ بسته'‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: