آقای کیارسمتی به خاطر وجهه و موقعیتی که دارید تمام دنیا صدای شما را میشنود! پس…

‫ آقای کیارسمتی به خاطر وجهه و موقعیتی که دارید تمام دنیا صدای شما را میشنود! پس قدمی بردارید به خاطر مردمت سینما که هیچ ملتی رو به نابودی است!

مریم. ه‬


Timeline Photos
عباس کيارستمی، کارگردان مطرح سينمای ايران و جهان:
سينمای ايران در وضعيت دشواری قرار دارد و برای بقای خود تلاش می‌کند.
به‌سادگی می‌توان گفت چيزی که در حال حاضر در ايران نقش بازی می‌کند بقای اقتصادی است. مردم واقعا در حال نبردند و صنعت سينمای ايران نيز در زير همين فشار است.

وی همچنين گفت باز هم دوست دارد با ژوليت بينوش، بازيگر معروف فرانسوی فيلم جديدی بسازد.

http://www.radiozamaneh.com/news/iran/2013/02/15/24538

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: