سهم سينمای ايران از برليناله شصت و سوم، خرس نقره‌ای بهترين فيلمنامه برای فيلم «پ…

‫سهم سينمای ايران از برليناله شصت و سوم، خرس نقره‌ای بهترين فيلمنامه برای فيلم «پرده» بود. جايزه‌ای که به جعفر پناهی رسيد و در غياب او همکارش کامبوزيا پرتوی آن را دريافت کرد.
آقای پرتوی هنگام دريافت اين جايزه با غيرممکن دانستن محدود کردن هنرمند، از فيلمسازان شناخته شده‌ای در تاريخ سينما نام برد که باوجود بروز مشکلاتی در کارشان توانستند آثار ماندگاری خلق کنند. او ابراز اميدورای کرد سرانجام روزی برسد که هر هنرمندی بتواند در سرزمينش بی‌هراس، آرا و انديشه‌هايش را بازگو کند.
جايزه خرس نقره‌ای جشنواره برلين، مهم‌ترين جايزه سينمای ايران در يک سال اخير پس از اسکار فيلم جدايی نادر از سيمين محسوب می‌شود.‬


‫جعفر پناهی برنده خرس نقره‌ای جشنواره برلين شد‬
http://www.radiofarda.com
‫سهم سينمای ايران از برليناله شصت و سوم، خرس نقره‌ای بهترين فيلمنامه برای فيلم «پرده» بود. جايزه‌ای که به جعفر پناهی رسيد و در غياب او همکارش کامبوزيا پرتوی آن را دريافت کرد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: