پس از سخنان بى پایه واساس و خنده دار جواد شمقدرى دربارهٔ لابی برای اسکار فیلم اص…

‫پس از سخنان بى پایه واساس و خنده دار جواد شمقدرى دربارهٔ لابی برای اسکار فیلم اصغر فرهادی، وزیر ارشاد درمقابل پرسش خبرنگاران در این باره گفت ” شمقدرى را ول کنید !” یعنى او بیهوده سخن مى گوید.

اما سایت “کافه سینما” که توسط على معلم اداره مى شود، دست از حمایت از جواد شمقدرى بر نداشته و در ادامه حرکات اش براى تخریبً سینماگران غیر حکومتى با طرح یک کامنت مشکوک چنین عنوان مى کند که جواد شمقدرى با اصغر فرهادى برای تعطیل کردن خانهٔ سینما لابى کرده است.

همین کامنت دست آویزى مى شود براى سایت هاى اطلاعاتى امنیتى همچون جوان آنلاین و …‬


‫تلاش‌های جدید برای تخریب سینماگران غیر حکومتى | سپیده دم‬
sepidedam.com
‫سپیده دم – پس از سخنان بى پایه واساس و خنده دار جواد شمقدرى دربارهٔ لابی برای اسکار فیلم اصغر فرهادی، وزیر ارشاد درمقابل پرسش خبرنگاران در این باره گفت ” شمقدرى را ول کنید !” یعنى او بیهوده سخن مى گوید.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: