فيلم “پرده ” دربخش مسابقه فستيوال فيلم لوكزامبورگ كه إز پنج شنبه آغاز مى شود ، ب…

‫فيلم "پرده " دربخش مسابقه فستيوال فيلم لوكزامبورگ كه إز پنج شنبه آغاز مى شود ، به نمايش در خواهد آمد. اين اولين حضور بين المللى فيلم پرده به فاصله يك هفته بعد إز فستيوال فيلم برلين است .


Discovery Zone – Luxembourg City Film Festival 2013 –
http://www.discoveryzone.lu
Luxembourg City Film Festival 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: