ضدّ کدام ایرانى؟

‫ضدّ کدام ایرانى؟


Timeline Photos
ضدّ کدام ایرانى؟

ایرانی، هر قدر که به دنبال شناخت کُنه و عمق شخصیّت و جَدّ و آبای کسانی ست که با وی هم رأی و هم سلیقه نیستند؛ به همان قدر هم، از شناختِ خویشتن فراری ست. ایرانی ای که ما باشیم، از خودمان آن قدر سراغ داریم که مردمانی بوده ایم صاحب فرهنگ و لاغیر. صاحب خِرد ولاغیر. صاحب سواد ولاغیر. صاحب مکنت و ادب و هنر و خوش خویی و توانایی جهانداری و مردم سالاری و از این دست و لاغیر. این همان نکته ی اصلی ماجرا ست که ایرانی ای که ما باشیم، در بزنگاه، به عوض آن که خود را بشناسیم و از اشکالات عملکردِ خویش سخن بگوییم، در پیِ عیب جویی نزد حریفان ایم. ایرانی، نمی خواهد و دوست ندارد که به آبان سال ۱۳۵۸ برود و بپذیرد که در آن دوران، به شکلی هیجان مند و انقلابی، به سفارت یک کشور خارجی حمله کرده و با گروگان گرفتنِ دیپلمات ها و کارمندان ش، عملی خارج از نظم و قاعده ی مرسوم انجام داده است. هرچند که آن عمل، در تقابل با اعمال پیشین و ناپسند دولتی دیگر انجام شود. ایرانی، چون خودش را و نسل اش را منزّه می داند، زشتی های عمل خویش را نمی خواهد که به تماشا بنشیند و هرکه عیب اش را گفت، در نظرِ وی تبدیل به “ضدّ ایرانی” می شود. ایرانی، نمی پذیرد که نه تنها آن عمل، بلکه اعمال بسیار دیگری نیز بوده اند که در طول سالیان دور و نزدیک توسّط وی و هموطنان ش انجام یافته اند.

متن کامل در لینک زیر:
http://sepidedam.com/?p=6962

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: