برنامه‌ای در مورد نسرین ستوده که سال گذشته به مناسبت روز جهانی‌ زن در خیابان زند…

‫برنامه‌ای در مورد نسرین ستوده که سال گذشته به مناسبت روز جهانی‌ زن در خیابان زندگی صدای آمریکا پخش شد.

شیرین عبادی می گوید آنچه که باعث تمایز نسرین نسبت به سایرین است شهامت و استقامتش در پی گیر اعتقاداتش نسبت به حقوق بشر است. نسرین ستوده در نامه ای از زندان خطاب به مهراوه، دختر یازده ساله خود می نویسد:
عدالت، درست در همان زمانی که از او کاملا قطع امید کرده اند ، از راه می رسد


‫هشتم مارس با نسرین ستوده‬
‫شیرین عبادی می گوید آنچه که باعث تمایز نسرین نسبت به سایرین است شهامت و استقامتش در پی گیر اعتقاداتش نسبت به حقوق بشر است. نسرین ستوده در نامه ای از زندان خطاب به مهراوه، دختر یازده ساله خود می نویسد: عدالت، درست در همان زمانی که از او کاملا قطع امید کرده اند ، از راه می رسد ‬http://www.youtube.com/watch?v=w_uamc2YHxQ&feature=share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: