رضا خندان در مصاحبه با کامبیزحسینی: «اجازه ندهید مشکلات زندانیان فراموش شود» از…

‫رضا خندان در مصاحبه با کامبیزحسینی: «اجازه ندهید مشکلات زندانیان فراموش شود»

از متن مصاحبه – رضاخندان: «نسرین یک آدمی خیلی صادقی است. آدم خیلی پرکاری است و دلسوز است واقعا و ایمان دارد به راه و کارش. چیزی که شاید در این مدت به من، به خودش و به خیلی ها دیگر ثابت شده باشد این است که او به مسائل انسانی واقعا ایمان دارد و آنجایی که احساس می کند نیاز است کاری بکند به هیچ چیز توجهی نمی کند و حتما پیگیری می کند….»‬


‫رضا خندان در مصاحبه با کامبیزحسینی: «اجازه ندهید مشکلات زندانیان فراموش شود» | سپیده دم‬
sepidedam.com
‫از متن مصاحبه – رضاخندان: «نسرین یک آدمی خیلی صادقی است. آدم خیلی پرکاری است و دلسوز است واقعا و ایمان دارد به راه و کارش. چیزی که شاید در این مدت به من، به خودش و به خیلی ها دیگر ثابت شده باشد این است که او به مسائل انسانی واقعا ایمان دارد و آنجایی که احساس می کند نیاز است کاری بکند به هیچ چیز توجه…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: