رخشان بنی اعتماد: اراده های جمعی مان برای مقاومت بکار بگیریم .. در شروع سال نو…

‫رخشان بنی اعتماد: اراده های جمعی مان برای مقاومت بکار بگیریم ..

در شروع سال نو ، تحت فشاربحران های مختلف ، راهی جز همیاری های ملی و راهکارهای جمعی نداریم . پیام های کمک کننده را به گوش هم برسانیم . اراده های جمعی مان برای مقاومت بکار بگیریم.‬


‫رخشان بنی اعتماد: اراده های جمعی مان برای مقاومت بکار بگیریم‬
sepidedam.com
‫رخشان بنی اعتماد: در شروع سال نو ، تحت فشاربحران‌های مختلف ، راهی جز همیاری‌های ملی و راهکارهای جمعی نداریم . پیام‌های کمک کننده را به گوش هم برسانیم . اراده‌های جمعی مان برای مقاومت بکار بگیریم .‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: