نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در سال‌های اخیر وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بش…

‫نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در سال‌های اخیر وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده داشته و از دو سال پیش در زندان به سر می‌برد، به عنوان تأثیرگذارترین خبرسازترین چهره سال ۱۳۹۱ از سوی مخاطبان رادیو فردا انتخاب شد‬


‫چهره خبرساز سال ۱۳۹۱ به انتخاب شما: نسرین ستوده – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نسرین ستوده به عنوان تأثیرگذارترین خبرسازترین چهره سال ۱۳۹۱ از سوی مخاطبان رادیو فردا انتخاب شد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: