محمد نوریزاد: جناب سید حسن خمینی در سخنان اخیر خود فرموده اند: فضای وب در ایران،…

‫محمد نوریزاد: جناب سید حسن خمینی در سخنان اخیر خود فرموده اند: فضای وب در ایران، فضای بی ادبانه ای است.
من ضمن احترام به ایشان و تأیید سخنشان می گویم: فرزندان یک خانواده، ادب را در مرتبه ی نخست از پدر و مادر خود فرا می گیرند. آنهم در کوران عمل، و نه در شعار و لفظ.
یکی از آتشفشان‌های بی‌ادبی را در جامعهٔ اسلامی ما باید به اسم روحانیان سند زد!
بی ادبی هایی چون: کشتار مردم، غارت مردم، فراری دادن مردم، تحقیر مردم، بازداشتن مردم از رشد و نشاط و زندگی، و دعوت مردم به پذیرش و پرورش دروغ و ریا و چاپلوسی، لاجرم به تربیتی منجر می شود که اسم دیگرش: بی تربیتیِ ملی است.‬


‫نوریزاد: یکی از آتشفشان‌های بی‌ادبی را در جامعهٔ اسلامی ما باید به اسم روحانیان سند زد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نوریزاد: یکی از آتشفشان‌های بی‌ادبی را در جامعهٔ اسلامی ما باید به اسم روحانیان سند زد بی ادبی هایی چون: کشتار مردم، غارت مردم، فراری دادن مردم، ،‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: