نسرين ستوده با تمدید نشدن مرخصی اش امشب به زندان برگشت. اين وكيل زنداني ۲۹ اسفن…

‫نسرين ستوده با تمدید نشدن مرخصی اش امشب به زندان برگشت.

اين وكيل زنداني ۲۹ اسفند ماه به مرخصي نوروزي آمده بود

رضا خندان همسر نسرین ستوده امروز ۶ فروردین ۱۳۹۲ در فیسبوک خود نوشت:

دوستان بسیار عزیز
نوروز بر همه ی شما خجسته باد
سالی و سرشار از شادی و آزادی برایتان آرزومندم
متاسفانه در چند روز گذشته در سفر بودیم و دسترسی به اینترنت نداشتم و شرمنده شدم که نتوانستم مرخصی نسرین را به موقع اطلاع بدهم.
از آنجا که دادستانی به طور قطعی اعلام کرده بود نسرین به مرخصی نمی آید ما قبل از تحویل سال به مسافرت رفتیم. پس از رفتن ما به او مرخصی دادند و او هم نصف روز تاخیر به ما پیوست. بدون تعارف باید بگویم تا ماندن حتی یک نفر در زندان نه مرخصی و نه حتی آزادی از زندان چندان دلچسب نیست. با این که بیرون آمدن حتی یک نفر برای چند روز خود غنیمتی است.
نسرین با تمدید نشدن مرخصی اش امشب به زندان برگشت. به امید روزی که آخرین نفر از زندان بیرون بیاید و ما دعدغه ی برگشت او را نداشته باشیم.‬


‫نسرین با تمدید نشدن مرخصی اش به زندان برگشت – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نسرین با تمدید نشدن مرخصی اش امشب به زندان برگشت. به امید روزی که آخرین نفر از زندان بیرون بیاید و ما دعدغه ی برگشت او را نداشته باشیم.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: