جمعی از فعالین در حاشیه کنسرت داریوش اقبالی با وی ملاقات کردند. به گزارش خبرگزا…

‫جمعی از فعالین در حاشیه کنسرت داریوش اقبالی با وی ملاقات کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا داریوش اقبالی در ملاقات با این فعالین برخی از کارت های تبریک سال نو شمسی را به امضاء رساند و برای زندانیان سیاسی و عقیدتی آرزوی سلامتی و رهایی از بند کرد.‬


‫دست نوشتهٔ داریوش اقبالی برای ارسال به زندانیان دربند زندانهای ایران – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫جمعی از فعالین در حاشیه کنسرت داریوش اقبالی با وی ملاقات کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا داریوش اقبالی در ملاقات با این فعالین برخی از کارت های تبریک سال نو شمسی را به امضاء رساند و برای زندانیان سیاسی و عقیدتی آرزوی سلامتی و رهایی از بند کرد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: