من شرم می کنم از اینکه بخواهیم به مردم بوشهر تسلیت بگویم! من شرم می کنم از اینکه…

‫من شرم می کنم از اینکه بخواهیم به مردم بوشهر تسلیت بگویم! من شرم می کنم از اینکه بخواهم به مردم آذربایجان تسلیت بگویم! من شرم می کنم از اینکه در کشورم سالهاست زلزله قربانی می گیرد و خانواده های ایرانی را به مصیبت می نشاند،اما:
اما دولت حاکم بر سرنوشت ملتم ،میلیاردها دلار را صرف لجبازی های احمقانه خود می کند!
اما حاکمیت ولایت فقیه میهنم را به خان یغمای هر نابکاری بدل ساخته است که با سر و سری با قدرتمداری ،مال ملت را چپاول می کند!
اما نابخردی و ناکارآمدی حاکمان سبب شده است تا کشورمان منزوی ترین ها شود و بنیان های اقتصادی و اجتماعی اش در حال فروپاشی!
اما ده ها و صدها میلیارد دلار ثروت ملت به هدر رود، در حالی که صرف بخشی از این ثروت می توانست ایمنی را برای هم میهنانم به ارمغان آورد! و در همان حال سبب شرد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی مردمم شود!
اما…
راستی فردا قرار است به کجا تسلیت بگوییم؟! به کدام شهروند ایرانی؟!
همسایگان ثروت مردم ما را به یغما می برند، حاکمان برخان یغما نشسته دار و ندار ملت را چپاول می کنند و … ایران هر لحظه ضعیف تر و مصیبت زده تر! کاش بجای تسلیت گفتن به هم میهنان مصیبت زده، فریاد بر سر حاکمان بلند کنیم که چرا ثروت این ملت را بر باد می دهند، جای آنکه چاره ای برای مصایب این سرزمین اندیشه شود!
تا به کی مرثیه خوانی؟ این مصیبت ها بیش از آنکه حاصل بی رحمی طبیعت باشد، حاصل نابخردی خودماست! …

کیوان فروزان‬


‫من شرم می کنم از اینکه بخواهیم به مردم بوشهر تسلیت بگویم! – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫راستی فردا قرار است به کجا تسلیت بگوییم؟! به کدام شهروند ایرانی؟!‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: