نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی، به عضویت هیأت امنای انجمن بین‌المللی ح…

‫نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی، به عضویت هیأت امنای انجمن بین‌المللی حقوق بشر آلمان در آمد. مراسمی به همین مناسبت روز یکشنبه در شهر بن آلمان برگزار شد.
این عضویت در چهل و یکمین سالگرد تاسیس این انجمن و در مجمع عمومی آن اعلام شد.‬


‫نسرین ستوده عضو هیات امنای انجمن حقوق بشر آلمان شد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نسرین ستوده، به عضویت هیأت امنای انجمن بین‌المللی حقوق بشر آلمان در آمد. مراسمی به همین مناسبت روز یکشنبه در شهر بن آلمان برگزار شد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: