تپش‌های قلب جعفر پناهی در یک موزیک تلفیقی از محمدرضا مرتضوی همدلی محمد رضا مرتض…

‫تپش‌های قلب جعفر پناهی در یک موزیک تلفیقی از محمدرضا مرتضوی

همدلی محمد رضا مرتضوی هنرمند بی‌همتای ساز‌های کوبه‌ای امروز منتشر شد .
۲۰ دقیقه تپش قلب پناهی در آلبومی بنام ۲۰ امروز (۲۰ آوریل) منتشر شد.
مرتضوی پس از شنیدن خبر محکومیت پناهی و به بند کشیدن خلاقیت هایش از او خواست تا آهـنگ قلب خود را ضبط كند.او 20 دقیقه تمام آوای دل ِ رنج دیدۀ پناهـى را به گوش جان شنید، آنرا دستمايه قرار داد وفریاد داد خواهی را از دل به انگشت و پوست و چوب ریخت. جنس و جوهـر آفرينش هـنرى مرتضوی با ريتم و تپش همراه است، او بر فراز و فرود آهنگ دل نواخت و آن را با تپش ساز درآمیخت به این شکل با پناهی هم آواز شد.

نوای سازمرتضوی، تپش قلب پناهـى را مثل پيچكى درمیان می گیرد وچنان از دل بر آمده، استادانه، ، وپر تب و تاب لرزه هـاى دل، و زير وبالاى ذهـن و معنا را بر ساز می کوبد که سخت به دل می نشیند. مرتضوی بر این باور است که هر گونه انقلابی از درون بر می آید.‬


‫تپش‌های قلب جعفر پناهی در یک موزیک تلفیقی از محمدرضا مرتضوی – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫۲۰ دقیقه تپش قلب پناهی در آلبومی بنام ۲۰ امروز منتشر شد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: