پروژه بیست عنوان یک حرکت همبستگی با جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی است که از روز شنب…

‫پروژه بیست عنوان یک حرکت همبستگی با جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی است که از روز شنبه این هفته در خارج ازایران آغاز شده است.

در این طرح موسیقایی، محمدرضا مرتضوی،آهنگساز و نوازنده سازهای کوبه ای در آلمان،با ساز تنبک،ریتم های گوناگونی را بر بیست دقیقه از صدای ضربان قلب آقای پناهی نواخته است.‬


‫همنوازی تنبک و ضربان قلب جعفر پناهی‬
http://www.radiofarda.com
‫پروژه بیست عنوان یک حرکت همبستگی با جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی است که از روز شنبه این هفته در خارج ازایران آغاز شده است. در این طرح موسیقایی، محمدرضا مرتضوی،آهنگساز و نوازنده سازهای کوبه ای د…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: