ششم دی ۸۸، روز عاشورا، یک خودروی نیروی انتظامی در یکی از خیابان های تهران هنگام…

‫ششم دی ۸۸، روز عاشورا، یک خودروی نیروی انتظامی در یکی از خیابان های تهران هنگام گریز از معترضان بعضی از آنها را زیر گرفت. ویدئوی منتشر شده از این حادثه نشان داد که خودرو چند بار از روی بدن یکی از آنها رد شد. قربانی شهرام فرج زاده بود که جانش را از دست داد. شاهدان شماره خودرو را برداشتند ولی هنوز کسی محاکمه نشده. توضیحات بیشتر از خواهر او راحله پس از چهار سال در گفتگو با بی‌ بی‌ سی‌ فارسی:

مادر من هنوز این فیلم رو ندیده، پدرم هم نه، هیچ کدام این فیلم رو ندید‌ند. فقط ما بودیم که مجبور بودیم این فیلم رو ببینیم و من (با گریه) … بارها و بارها اون فیلم رو دیدم، ولی‌ باور کنید اون صحنه رو باید هیچ خواهری تو زندگیش نبینه.

شکایت کردیم، یک وکیل خوب هم گرفتیم، ولی‌ هرچه بیشتر پیگیریم کردیم، به قول معروف ما رو فرستادن دنبال نخود سیاه … به نظرشون میاد که ما باید ۱۶ تومان بگیریم و فراموش کنیم این رو … هرگز فراموش نخواهیم کرد که برای شرکت کردن توی یک انتخابات ما همچین بهائی رو پرداخت کردیم.‬


‫گزارش بی‌ بی‌ سی‌: سرنوشت مبهم تصادف مرگبار انتخابات ۸۸ – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫ششم دی ۸۸، روز عاشورا، یک خودروی نیروی انتظامی خودرو چند بار از روی بدن یکی از آنها رد شد. قربانی شهرام فرج زاده بود که جانش را از دست داد‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: