و نا گفته نماند امروز ۲۲ خرداد بود روزی که امیدهای ما به یاس بدل شد سهیل اعرا…

‫و نا گفته نماند امروز ۲۲ خرداد بود
روزی که امیدهای ما به یاس بدل شد

سهیل اعرابی
برادر سهراب اعرابی جان باخته انتخابات انتصابی سال ۸۸
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲


Timeline Photos
و نا گفته نماند امروز ۲۲ خرداد بود
روزی که امیدهای ما به یاس بدل شد

سهیل اعرابی
برادر سهراب اعرابی جان باخته انتخابات انتصابی سال ۸۸
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: