” اگر خواهرم راهی‌ به آزادی ندارد، بر آزادی پشت خواهم کرد “

‫" اگر خواهرم راهی‌ به آزادی ندارد، بر آزادی پشت خواهم کرد "‬


Timeline Photos
" اگر خواهرم راهی‌ به آزادی ندارد، بر آزادی پشت خواهم کرد "

تجمع زنان پشت درهای بسته استادیوم آزادی – چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
مدرسه فمینیستی

facebook.com/FeministSchool

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: