برگرفته از فیسبوک مهناز محمّدی هر کاری میکنم عکس های امروز جلوی درب اصلی ورزش…

‫برگرفته از فیسبوک مهناز محمّدی

هر کاری میکنم عکس های امروز جلوی درب اصلی ورزشگاه <مردانه> آزادی رو نمیتونم آپ لود کنم.
اما دوست داشتم از جعفر پناهی عزیز که بهمراه همسرش طاهره مهربانمان در کنار ما بود یاد کنم. آقای پناهی بر روی چمنها به انتظار ورود ما زنان کنارمان نشست. اما وقتی با رفتار توهین آمیز پلیس مطمن شد که استادیوم آزادی حتی یک صندلی هم به زنان نخواهد داد، از رفتن به داخل استادیوم حتی در برابر خواهش ما هم خودداری کرد.
کاش تنها نیمی از مردان به زنانی که سرگردان در انتظار ورود بودند توجه میکردند، باور کنید اگر تعداد پناهیها زیاد شود دیگر هیچ دری بروی زنان قفل نخواهدبود.

مهناز محمّدی
۲۹ فروردین ۱۳۹۲‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: