نسرين ستوده، فعال و وکيل حقوق بشری، از دانشگاه يورک کانادا دکترای افتخاری دريافت…

‫نسرين ستوده، فعال و وکيل حقوق بشری، از دانشگاه يورک کانادا دکترای افتخاری دريافت کرد. در غياب او، که از سال ۱۳۸۹ در زندان اوين به سر می برد، عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در مراسم روز چهارشنبه ۲۲ خرداد، دکترا را از جانب او پذيرفت.

دکتر سعيد رهنما استاد دانشگاه يورک، اولين کسی بود که نسرين ستوده را برای دريافت دکترای افتخاری از دانشگاه يورک نامزد کرد و سپس با پشتيبانی ساير اساتيد، دانشجويان و دانش آموختگان موفق شد از ميان تعداد زياد کانديداها، نظر مقامات دانشگاه را برای اعطای دکترای افتخاری به نسرين ستوده جلب کند.

دکتر رهنما در گفتگويی با راديو فردا می گويد من با هدف آزادی زندانيان سياسی خانم نسرين ستوده را کانديدای دريافت دکترای افتخاری کردم.‬


‫دکترای افتخاری دانشگاه يورک کانادا به نسرين ستوده اعطا شد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نسرين ستوده، فعال و وکيل حقوق بشری، از دانشگاه يورک کانادا دکترای افتخاری دريافت کرد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: