دعوت از جعفر پناهی برای عضویت در آکادمی اسکار بهنود مکری از صدای آمریکا گزارش م…

‫دعوت از جعفر پناهی برای عضویت در آکادمی اسکار

بهنود مکری از صدای آمریکا گزارش میدهد.‬


‫دعوت از جعفر پناهی برای عضویت در آکادمی اسکار‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: