به گزارش فعالین حقوق بشر در ایران آیت الله بروجردی نامه ای سرگشاده را به حسن روح…

‫به گزارش فعالین حقوق بشر در ایران آیت الله بروجردی نامه ای سرگشاده را به حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران ارسال کرده است است.

در بخشی از نامه آمده است :" وجود این پیشوای توحیدی در زندان هفت سالۀ ولایت مطلقۀ فقیه، گویای هویّت و حقیقت این نظام مدّعی شریعت است، این جانب به جرم مخالفت با تداخل دیانت در سیاست، جوانی و سلامتی خویش را از دست داده ام و شاهد انهدام خانواده ام می باشم و هم اکنون که این عریضۀ مولمه را می نگارم درآستانۀ مرگ قرار دارم، اینک از شما که در منظر عدالتخواهی و آزادگی قرار دارید می پرسم، آیا تبلیغ مذهب غیردولتی و حمایت از آزادی اندیشه و دفاع از حریّت و جوانمردی جرمی سنگین است که باید سالها در بندهای امنیّتی، تحمل شکنجه کرد؟ و در تحریم دارو و درمان قرار داشت؟ آیا سرکار عالی می توانید با چارچوب حاکم بر این رژیم، اصلاحات کنید؟ آیا سلطنت مادام العمر فقیه، می گذارد، نگاه ترحّم آمیز به ملت مظلوم، داشته باشید؟

آیا ساختار ظالمانۀ ولایت مطلقۀ فقیه، دستهای شما را برای خدمت واقعی به رعیّت بازمی گذارد؟ ".

آیت الله بروجردی با اشاره به شعار کلید روحانی افزوده است :" آن کلیدی را که با خود آورده اید به هر قفلی که می خورد، منطقۀ حفاظت شدۀ ولی امر است و ورود ممنوع آن کاملاً هویداست".
” درحکومتی که حرف اوّل و آخر را دیکتاتوری فقیه می زند، جمهوریّت، یک واژۀ جوک و لطیفه است که دستاویز علمای درباری می باشد. چه کسی جرأت می کند اموال خدادادۀ این ملّت را به یغما ببرد، جز آنکه با ارباب عمّامه، هماهنگ است”.‬


‫آیت‌الله بروجردی: آیا سلطنت مادام العمر فقیه، می گذارد نگاه ترحّم آمیز به ملت داشته باشید؟ -…‬
sepidedam.com
‫آیت‌الله بروجردی درنامه ای سرگشاده از زندان اوین خطاب به حسن روحانی: آیا سلطنت مادام العمر فقیه، می گذارد نگاه ترحّم آمیز به ملت داشته باشید؟‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: