گزارش تصویری روز ملاقات؛ رضا خندان از نسرین ستوده می گوید گزارشی از یک روز متفا…

‫گزارش تصویری روز ملاقات؛ رضا خندان از نسرین ستوده می گوید

گزارشی از یک روز متفاوت در زندگی زندانیان سیاسی: «روز ملاقات». رضا خندان از روز یکشنبه های ملاقات با نسرین ستوده می گوید…گزارشی تصویری از ایران‬


‫گزارش تصویری روز ملاقات؛ رضا خندان از نسرین ستوده می گوید – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫خبرساز- آنتن گزارش تصویری روز ملاقات؛ رضا خندان از نسرین ستوده می گوید گزارشی از یک روز متفاوت در زندگی زندانیان سیاسی: «روز ملاقات». رضا خندان از روز یکشنبه های ملاقات با نسرین ستوده می گوید…گزارشی تصویری از ایران‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: