مجتبی‌ میرتهماسب یکی‌ از شش مستند ساز از شش مستند‌ساز دستگیر شده به اتهام همکاری…

‫مجتبی‌ میرتهماسب یکی‌ از شش مستند ساز از شش مستند‌ساز دستگیر شده به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی‌.بی.سی روز گذشته از رفع اتهام خود خبر داد و در صفحه فیسبوکش نوشت:

بالاخره بعد از دو هفته تشویش اذهان عمومی! امروز از دادسرا با خواهرم تماس گرفتند و گفتند برای آزاد کردن سند خانه اش که وثیقه ی آزادی موقت من بوده، مراجعه کند. با پرس و جوهایی هم که فروغ کرده مشخص شده یقیناً از من رفع اتهام شده و پرونده ی کذایی بسته شده است. می ماند پاسپورتی که ۲۳ ماه است دستشان است و معلوم نیست کی دوباره صاحبش می شوم.

امروز ۱۲ مرداد بود. روز تنفیذ. نمی دانم باید به حساب رفتن آن یکی گذاشت یا آمدن این یک! این همزمانی را به فال نیک می گیرم، اما تلاش می کنم یادم نرود چه بر من و ما گذشت در این سال ها…
خوشبختانه فاصله ی خانه ام از اوین آن قدری نیست تا فراموش کنم چه عزیزانی را هنوز آن جا داریم و منتظر رفع اتهاماتشان هستیم…
یک دست مریزاد هم به همه ی کسانی که وجودم را در همه حال پذیرا بوده اند و تحمل کرده اند.
باقی بقا

….
عاقبت آن سرو
سبزاسبز
خواهد گشت و بالابال
عاقبت آن صبح
خواهد رست …‬


‫رفع اتهام از مجتبی‌ میرتهماسب – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫مجتبی‌ میرتهماسب یکی‌ از شش مستند ساز از شش مستند‌ساز دستگیر شده به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی‌.بی.سی روز گذشته از رفع اتهام خود خبر داد و در صفحه فیسبوکش نوشت:بالاخره بعد از دو هفته تشویش اذهان عمومی! امروز از دادسرا با خواهرم تماس گرفتند و گفتند برای آزاد کردن سند خانه اش که وثیقه ی آزادی م…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: