خواهر یک اعدامی خطاب به روحانی: “چطور می توانید عامل جنایت را وزیر دادگستری کنید…

‫خواهر یک اعدامی خطاب به روحانی: "چطور می توانید عامل جنایت را وزیر دادگستری کنید"

نامه پروانه میلانی به حسن روحانی: اکنون پرسش من از شما این است که چگونه توانستید آقای پورمحمدی را که عالم و آدم از جنایت های ایشان که بسیار هم سنگین است به وزارت دادگستری بگمارید. داد!!! دادگستری!!! یا بی داد گستری؟ من آدم ساده لوحی نیستم که فکر کنم شما از سوابق مشعشع ایشان در بسیاری از کشتارها چه در بندرعباس، چه در مشهد، و چه در زندان اوین و چه در زندان رجایی شهر بی خبر بوده باشید.‬


‫خواهر یک اعدامی خطاب به روحانی: "چطور می توانید عامل جنایت را وزیر دادگستری کنید"‬
sepidedam.com
‫پیشنهاد آقای مصطفی پورمحمدی برای سمت وزارت دادگستری توسط رئیس دولت مدعی "اعتدال" و "تدبیر و امید"؛ و انتخاب وی طبق رای اعتماد مجلس؛ واکنشهای زیادی را به خصوص توسط "مادران عزادار" و "مادران پارک لاله" به همراه داشته است.خانم پروانه میلانی در آخرین موضعگیری نسبت به این انتصاب؛ طی نامه ای سرگشاده به آق…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: