مادر آمد خانه معطر به رایحه گل نسرین شده است. امروز روزی است که نیما با آن دستا…

‫مادر آمد

خانه معطر به رایحه گل نسرین شده است. امروز روزی است که نیما با آن دستان کوچکش بدون مزاحمت شیشه کابین زندان میتواند دستانش را دور گردن مادر حلقه کند و بانو نسرین ستوده که به جرم حق گویی از اظهارعشقش به فرزند خردسالش محروم شده بود از صمیم قلب کودکش را در آغوش بفشارد و بازهم مهراوه گریه میکند اما این بار این اشک شوق است که از دیدن دوباره مادر در کنار برادر کوچکش از چشمانش سرازیر میشود.امروز روز نسرین است و بسیاری از فرزندان و خانواده های چشم به راه زندانیان سیاسی و هموطنانی که جگر گوشه ها یشان با شلیک مستقیم گلوله و یا به علت شکنجه در کهریزک و اوین و پرتاپ آنها از روی پل و زیر گرفته شدن بدن عزیزانشان توسط ماشین گاردی ها و حمله به کوی دانشگاه و مجتمع های مسکونی در دو دوره مختلف و اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و اعدام های سال ۶۲ و ۶۳ و اعدام های سال ۵۷ کشته شده اند با اینکه میدانند این آزادی همزمان با رفتن آقای روحانی به آمریکا به علت مهندسی احساسات مردمی و تاثیر بر روی رسانه ها و افکار عمومی غرب است اما از آزادی یک بانو زندانی سیاسی بسیار خوشحال هستند و چشم به راه آزادی دیگر زندانیان سیاسی میباشند.آزادی بانو نسرین ستوده که برای مطالبه حقوق مدنی و شهروندی دست به نافرمانی مدنی و اعتصاب غذای چند باره و طولانی مدت در زندان نمودند و همیاری و همراهی ایرانیان داخل و خارج از کشور با ایشان در پیگیری فعال مطالبات و پایین نیاوردن سطح مطالبات به حق خویش که منجر به عقب نشینی اقتدارگرایان شد نشان عینی آن است که حق گرفتنی است و هرچقدر که مردم در پیگیری مطالبات مدنی و شهروندی فعال تر و متحد تر باشند اقتدارگرایان مجبور به عقب نشینی بیشتری میشوند و این همان آلترناتیوی است که اقتدارگرایان از آن وحشت دارند و آن همانا قدرت اتحاد مردمی در پیگیری فعال مطالبات خویش است و در پایان باید درود فرستاد به بانو نسرین ستوده که به راستی ستودنی هستند.

محمد رستگار
۲۷ شهریور ۱۳۹۲


‫مادر آمد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نسرین ستوده وکیل زندانی که به شش سال حبس محکوم شده بود روز چهارشنبه (۲۷ شهریور/ ۱۸ سپتامبر) بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ حکمی از زندن آزاد شد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: