عليه قانوني شدن سوء استفاده جنسي از کودکان در جمهوري اسلامي ايران شورای نگهبان…

‫عليه قانوني شدن سوء استفاده جنسي از کودکان در جمهوري اسلامي ايران

شورای نگهبان لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخیص نداد. با تایید شورای نگهبان و علیرغم تمامی اعتراض ها، امکان ازدواج با فرزندخوانده رسما جزیی از قوانین فرزندخواندگی در ایران شد.

لطفا این فراخوان را امضا کنید. هویت شما توسط سایت Avaaz.org محفوظ خواهد ماند.
http://sepidedam.com/18819


Timeline Photos
شورای نگهبان لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخیص نداد. با تایید شورای نگهبان و علیرغم تمامی اعتراض ها، امکان ازدواج با فرزندخوانده رسما جزیی از قوانین فرزندخواندگی در ایران شد.

گزارش کامل در لینک زیر:
http://sepidedam.com/18717

عليه قانوني شدن سوء استفاده جنسي از کودکان در جمهوري اسلامي ايران

لطفا این فراخوان را امضا کنید. هویت شما توسط سایت Avaaz.org محفوظ خواهد ماند.

http://sepidedam.com/18819

We condemn the law passed by the Islamic Republic of Iran's Majlis permitting a stepfather to marry his adopted child and call for its immediate cancellation. This shocking law will encourage child ’marriages’ and is nothing more than legalised paedophilia and child rape. It will further endanger the welfare of the child and violate her basic rights. It will deny the child any sense of security and safety in the home. And it must be stopped.

http://sepidedam.com/18819

کاریکاتور: حنیف بهاری

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: