اگر امروز سکوت کنیم فردا با خیل عظیم کودکانی در جامعه رو به رو خواهیم بود که تما…

‫اگر امروز سکوت کنیم فردا با خیل عظیم کودکانی در جامعه رو به رو خواهیم بود که تمام زندگی شان قربانی نوعی از برده داری جنسی شده است. آیا شما این را می خواهید؟

لطفا بیانیهٔ زیر را امضا کنید تا صدایمان را به گوش قانون گذاران برسانیم و نشان دهیم فشار افکار عمومی و سطح شعور اجتماعی ساکت نمی نشیند!

تجاوز خانوادگی – طرحی از مانا نیستانی‬


An end to legalised paedophilia and child rape in Iran – سپیده دم
sepidedam.com
The Islamic Republic of Iran’s Majlis or parliament passed a law permitting a stepfather to marry his adopted child.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: