قدرت مردم، نیرومندتر از مردم در قدرت! به امضای تک تک شما نیازمندیم: علیه قانونی…

‫قدرت مردم، نیرومندتر از مردم در قدرت!

به امضای تک تک شما نیازمندیم: علیه قانونی شدن سوء استفاده جنسی از کودکان در جمهوری اسلامی ایران

اگر امروز سکوت کنیم فردا با خیل عظیم کودکانی در جامعه رو به رو خواهیم بود که تمام زندگی شان قربانی نوعی از برده داری جنسی شده است. آیا شما این را می خواهید؟

لطفا بیانیهٔ زیر را امضا کنید تا صدایمان را به گوش قانون گذاران برسانیم و نشان دهیم فشار افکار عمومی و سطح شعور اجتماعی ساکت نمی نشیند!

http://sepidedam.com/18819


Timeline Photos
قدرت مردم، نیرومندتر از مردم در قدرت!

به امضای تک تک شما نیازمندیم: علیه قانونی شدن سوء استفاده جنسی از کودکان در جمهوری اسلامی ایران

اگر امروز سکوت کنیم فردا با خیل عظیم کودکانی در جامعه رو به رو خواهیم بود که تمام زندگی شان قربانی نوعی از برده داری جنسی شده است. آیا شما این را می خواهید؟

لطفا بیانیهٔ زیر را امضا کنید تا صدایمان را به گوش قانون گذاران برسانیم و نشان دهیم فشار افکار عمومی و سطح شعور اجتماعی ساکت نمی نشیند!

http://sepidedam.com/18819

روز ۲۲ سپتامبر٬ یک روز قبل از آغاز سال تحصیلی در ایران٬ مجلس حکومت اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن به ناپدری اجازه ازدواج با فرزند خوانده را میدهد.

یکی از اعضای مجلس در دفاع از این لایحه گفت: “با توجه به اینکه در اسلام کودکی که به فرزندی پذیرفته شده٬ بعنوان فرزند واقعی در نظر گرفته نمیشود٬ قانون شریعت اسلامی به سرپرست اجازه ازدواج و برقراری رابطه جنسی با فرزند خوانده را میدهد.”

این قانون تکان دهنده ازدواج با کودک را، که قبلا هم در جمهوری اسلامی قانونی بود، مورد تشویق قرار میدهد و این چیزی نیست جز تشویق پدوفیلی رسمی. بر اساس این لایجه هیچ کودکی که به فرزندی پذیرفته شود٬ نمیتواند در خانه احساس امنیت کند. این لایحه، مانند بسیاری از قوانین دیگر در جمهوری اسلامی، ناقض کرامت و حقوق کودکان است و باید متوقف شود.

نهاد کودکان مقدمند و سازمان فتنه “جنبش برای آزادی زن” مجلس شورای اسلامی و این قانون ضد انسانی را بشدت محکوم کرده و از همه سازمانهای مدافع حقوق کودک و همه مردم در سراسر جهان میخواهد به جمهوری اسلامی و مجلس اسلامی اش که به تجاوز به کودکان رسمیت میدهد و مبلغ پدوفیلی رسمی است بشدت اعتراض کنند.

http://sepidedam.com/18819

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: