میگویید رفتار وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات به دختران موسوی … رفتار وحشیانه ا…

‫میگویید رفتار وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات به دختران موسوی …

رفتار وحشیانه این نظام با مردم بار اول نیست که صورت می گیرد، ندیدید نداها و سهراب ها را چگونه کشتند
ندیدید چه بی رحمانه حسین ها را از پشت بام به پایین پرتاب کردند، ندیدید بهنود ها و امیرها را چطور با ضربات باتوم کشتند
ندیدید چطور شبنم ها و شهرام ها را با ماشین های آهنی شان له کردند…
بابت کدام یک از این اتفاقات دولت مسوولیت پذیرفت، بابت کدام یک عذرخواهی کرد، تاکنون ٣ ماه از آمدن آقای روحانی میگذرد
ایشان از کدام یک از مادران داغدار دلجویی کرده است، پاسخ کدام یک از نامه های این مادران را داده است؟ مادر سعید زینالی ١٤ سال است در انتظار یک جواب است به این مادر چه پاسخی داده شده است؟
فکر می کنید آیا اینبار دولت مسوولیت می پذیرد؟
وقتی یک نفر خودش را خدا می نامد… در ایران رییس جمهور بودن معنایی ندارد …

به یاد محمد مختاری
https://www.facebook.com/Mohammad.Mokhtari.Page


‫۱۴ سال از فرزندم بی خبرم؛ صدای مرا بشنوید – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫این صدای مادر سعید زینالی است، دانشجویی که ١٤ سال است که خبری از او نیست … روز تولدش دوست داشتم یک خبر خوش به من بدهند! ٣١ شهریور ٩٢‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: