هم اکنون راهپیمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه سکوت رسانه‌های آلمانی درباره اع…

‫هم اکنون راهپیمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه سکوت رسانه‌های آلمانی درباره اعدامهای اخیر در ایران – ۲ نوامبر ۲۰۱۳

محمد ملکی و محمد نوری زاد ''کمپین ضد اعدام در ایران'' راه اندازی می کنند

محمد ملکی خطاب به مسئولان: "گاهی این کشتارها را می بینم، حالا شما یک نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر یا مساله‌ای دیگر، یک نفر را کشتید، شما خانواده‌ای را متلاشی می کنید. این بچه‌ها در چه شرایطی در این مملکت بزرگ می شوند؟ آینده این بچه‌ها را خراب می کنید، آینده این مملکت را خراب می کنید؟ شما چه کار دارید می کنید؟ من خطاب به این حاکمیت از صدر تا ذیلش می گویم که مملکت را شما دارید شخم می زنید. از نظر فساد، فحشا، دغلی، دروغ، اقتصاد و همه چیز. از خدا بترسید، شرم کنید، حیا کنید. دست بردارید، چقدر اعدام؟ چقدر اعدام؟ چقدر خون ریختن؟ ناف این حکومت را با مرگ و نیستی و نابودی بریدند."

ملکی برخی سخنان مطرح شده درباره این که "اعدام‌ها برای سنگ اندازی در مسیر دولت صورت می گیرد" را، حرف‌های " بی دلیل" توصیف کرد و از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست تا برای متوقف کردن اعدام ها، نزد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر این کشور برود و اگر موفق نشد، مساله را با مردم مطرح کرده و تهدید به استعفا کند.

همزمان با راه اندازی کمپین ضد اعدام در ایران توسط محمد نوریزاد و محمد ملکی‌، امروز ۲ نوامبر ۲۰۱۳ فعالین ایرانی‌ در استکهلم و اسلو نیز با در دست داشتن پلاکارد " اعدام در ایران را پایان دهید " ، " بیش از این نکشید " به خیابان آمدند تا به موج اعدام‌های اخیر اعتراض کنند.

http://sepidedam.com/?p=19726


Timeline Photos
هم اکنون راهپیمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه سکوت رسانه‌های آلمانی در باره اعدامهای اخیر در ایران – ۲ نوامبر ۲۰۱۳

محمد ملکی و محمد نوری زاد ''کمپین ضد اعدام در ایران'' راه اندازی می کنند

محمد ملکی خطاب به مسئولان: "گاهی این کشتارها را می بینم، حالا شما یک نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر یا مساله‌ای دیگر، یک نفر را کشتید، شما خانواده‌ای را متلاشی می کنید. این بچه‌ها در چه شرایطی در این مملکت بزرگ می شوند؟ آینده این بچه‌ها را خراب می کنید، آینده این مملکت را خراب می کنید؟ شما چه کار دارید می کنید؟ من خطاب به این حاکمیت از صدر تا ذیلش می گویم که مملکت را شما دارید شخم می زنید. از نظر فساد، فحشا، دغلی، دروغ، اقتصاد و همه چیز. از خدا بترسید، شرم کنید، حیا کنید. دست بردارید، چقدر اعدام؟ چقدر اعدام؟ چقدر خون ریختن؟ ناف این حکومت را با مرگ و نیستی و نابودی بریدند."

ملکی برخی سخنان مطرح شده درباره این که "اعدام‌ها برای سنگ اندازی در مسیر دولت صورت می گیرد" را، حرف‌های " بی دلیل" توصیف کرد و از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست تا برای متوقف کردن اعدام ها، نزد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر این کشور برود و اگر موفق نشد، مساله را با مردم مطرح کرده و تهدید به استعفا کند.

همزمان با راه اندازی کمپین ضد اعدام در ایران توسط محمد نوریزاد و محمد ملکی‌، امروز ۲ نوامبر ۲۰۱۳ فعالین ایرانی‌ در استکهلم و اسلو نیز با در دست داشتن پلاکارد " اعدام در ایران را پایان دهید " ، " بیش از این نکشید " به خیابان آمدند تا به موج اعدام‌های اخیر اعتراض کنند.

http://sepidedam.com/?p=19726

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: